Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen
Woonplaats Brussel, België

Ellen Boelema

  • Kandidaat #8
Woonplaats Brussel, België

Ellen Boelema ziet in haar dagelijkse werk dat het liberale gedachtegoed onder druk staat. Draagvlak voor Europese samenwerking is niet vanzelfsprekend. En toch is Europa is een belangrijke factor voor groei en geborgenheid van Nederland. Zonder Europese Unie is het lastig opkomen voor je belangen. Zonder afspraken op Europees niveau is het moeilijk een gelijk speelveld te creëren waar Nederlandse bedrijven van profiteren. Zonder goede Europese samenwerking zou de Nederlandse vrijheid, veiligheid en welvaart flink afnemen.

Regels dienen alleen te worden toegepast wanneer absoluut noodzakelijk, maar we moeten ook bereid zijn vooruit te kijken wanneer er aanzienlijke risico’s zijn voor stabiliteit en de samenleving. Een robuust financieel beleid is hierbij van essentieel belang, gezien het feit dat geld slechts één keer kan worden uitgegeven.

Bekijk andere mensen

Bekijk onze mensen
Confidental Infomation