Verenigingszaken
Verenigingszaken

Liber

De liber is het ledenblad van de VVD.
Deze zijn hier te downloaden.

Huisstijl

De VVD staat voor heldere taal. Openheid en eerlijkheid communiceren wij met duidelijke stellingnames. De kiezer weet waar hij of zij aan toe is bij de VVD.
Download onze stylguide en het powerpoint-format onderaan deze pagina.

Kleurcodes

Om zo helder en duidelijk mogelijk stelling te kunnen nemen, heeft de VVD haar huisstijl hierop aangepast. Hiervoor zijn, naast wit, de bekende stevige kleuren oranje en blauw gebruikt en een stoer lettertype.

CMYK
Oranje – C0 M62 Y100 K0
Blauw – C96 M68 Y6 K34

RGB
Oranje – R255 G118 B009
Blauw – R13 G29 B111

WEB/HTML
Oranje – #FF7609
Blauw – #0D1D6F

Word-sjablonen

Word-sjablonen (persbericht, memo, agenda, etc.) zijn te downloaden via MijnVVD (alleen voor secretarissen van de lokale netwerken). Log daar in met uw lidnummer en wachtwoord. Klik op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘Documenten van en voor lokaal netwerk’ daar vindt u het document: ‘Huisstijl sjablonen en lettertype’.

Besluitenlijsten Algemene Vergaderingen

Download hier de besluitenlijsten van de Algemene Ledenvergaderingen.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen kunnen worden geconsulteerd door alle VVD leden ongeacht hun functie binnen de partij. De vertrouwenspersonen verzorgen de eerstelijns opvang voor VVD leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om direct de Commissie Integriteit in te schakelen. Ook indien men twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de Commissie Integriteit, kan men deze ter advisering in eerste instantie voorleggen aan een vertrouwenspersoon.

Mediation

In een grote politieke partij als de VVD zijn veel leden en bestuurders actief. Gezamenlijk wordt er optimistisch aan een liberaler Nederland gewerkt. Soms kunnen er echter tussen leden en/of bestuurders conflicten ontstaan, waar in de meeste gevallen zelfstandig snel een oplossing gevonden wordt.

Indien er binnen een lokaal netwerk of VVD-fractie een conflict is ontstaan tussen VVD-leden, kan het in sommige gevallen helpen om een mediator in te schakelen. Een mediator kan als onafhankelijk en neutraal persoon in het conflict bemiddelen en zal tot een oplossing proberen te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van mediation en het inschakelen van een mediator, kunt u een e-mail sturen naar vereniging@vvd.nl.

De Commissie Integriteit

De VVD hecht veel waarde aan de integriteit van haar politici en bestuurders. Daarom is door het Hoofdbestuur de Commissie Integriteit in het leven geroepen. Deze commissie houdt toezicht op het integriteitsbeleid binnen de partij. De commissie adviseert VVD-leden over integriteitsvragen, bewaakt het integriteitsbesef binnen de partij, en doet onderzoek naar meldingen van (vermeende) integriteitsschendingen. De Vuistregels Integriteit, die wij elke kandidaat vragen te ondertekenen vindt u hier of onderaan deze pagina.

De Commissie Integriteit bestaat op dit moment uit Willibrord van Beek (waarnemend voorzitter), Theo Hoex, Tila zur Lage, Han Moraal en Marianne Kallen-Morren (leden). De commissie is bereikbaar per e-mail via commissieintegriteit@vvd.nl.

Waarderingsvormen

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1998 de regeling
VVD-waarderingsvormen vastgesteld. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

Meedoen met de VVD?
Word lid
Heb je een vraag? App ons!
Whatsapp +31623937475