Verenigingszaken

Liber

De liber is het ledenblad van de VVD.
Deze zijn hier te downloaden.

Huisstijl

De VVD staat voor heldere taal. Openheid en eerlijkheid communiceren wij met duidelijke stellingnames. De kiezer weet waar hij of zij aan toe is bij de VVD.
Download onze stylguide en het powerpoint-format onderaan deze pagina.

Kleurcodes
Om zo helder en duidelijk mogelijk stelling te kunnen nemen, heeft de VVD haar huisstijl hierop aangepast. Hiervoor zijn, naast wit, de bekende stevige kleuren oranje en blauw gebruikt en een stoer lettertype.

CMYK
Oranje – C0 M62 Y100 K0
Blauw – C96 M68 Y6 K34

RGB
Oranje – R255 G118 B009
Blauw – R13 G29 B111

WEB/HTML
Oranje – #FF7609
Blauw – #0D1D6F

Word-sjablonen
Word-sjablonen (persbericht, memo, agenda, etc.) zijn te downloaden via MijnVVD (alleen voor afdelingssecretarissen). Log daar in met uw lidnummer en wachtwoord, klik op ‘Documenten’->’Documenten voor mijn afdeling/kamercentrale’ en u treft daar de sjablonen voor zowel Office 2007 als Office 2010.

Besluitenlijsten Algemene Vergaderingen

Download hier de besluitenlijsten van de Algemene Ledenvergaderingen.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen kunnen worden geconsulteerd door alle VVD leden ongeacht hun functie binnen de partij. De vertrouwenspersonen verzorgen de eerstelijns opvang voor VVD leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om direct de Commissie Integriteit in te schakelen. Ook indien men twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de Commissie Integriteit, kan men deze ter advisering in eerste instantie voorleggen aan een vertrouwenspersoon.

Waarderingsvormen

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1998 de regeling
VVD-waarderingsvormen vastgesteld. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.