Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

ANBI.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij hieronder een aantal verplichte gegevens.
Ook kunt u vanwege de ANBI status, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 00 28 73 758.

Doelstelling:

een liberaler Nederland

Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Jaarplan
Financieel jaarverslag
Beginselmanifest

Beloningsbeleid

De salariëring van de medewerkers (inclusief de directeur) van het Algemeen Secretariaat van de VVD is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA).
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het RITH (Reglement Instructie Thorbeckehuis).
Leden van het Hoofdbestuur ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform
de geldende wet- en regelgeving.

Doneren

Confidental Infomation