Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Veiligheid. 1

Veiligheid en recht

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft.

Doe ook wat nodig is
Antisemitisme. Extra beveiliging voor de Joodse gemeenschap.

Wij wijzen iedere vorm van discriminatie scherp af. In sommige gevallen is een specifieke aanpak nodig, zoals bij antisemitisme. Daarvoor hebben wij 3 miljoen euro vrijgemaakt en een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangesteld. Die helpt de aanpak te verbeteren en kan de politiek adviseren.

De onveiligheid voor Joodse Nederlanders neemt toe. Daarom blijven we werken maken van extra beveiliging voor Joodse objecten, instellingen en ondernemers.  Op straat, online of in de klas. Het ontkennen van de Holocaust wordt strafbaar.

In het onderwijs besteden we meer positieve aandacht aan de geschiedenis van de Joodse gemeenschap en aan de positie van Joden in de Nederlandse geschiedenis.

Zedenmisdrijven. Daders van zedenmisdrijven ontsnappen te vaak aan hun straf.

Te vaak ontsnappen daders van zedenmisdrijven zoals verkrachting aan hun straf. Soms worden ze zelfs niet eens vervolgd. Wij willen dat de wet wordt aangepast om het makkelijker te maken daders aan te pakken.

Nu gaat het in de wet nog vooral om dwang en geweld. Maar wij vinden het ook verkrachting als iemand niet instemt met seks. Ook seksuele intimidatie en sexchatten met kinderen worden wat ons betreft strafbaar.

Internationaal recht. Altijd het Nederlandse belang bekijken.

Nederland moet zich altijd uitspreken voor recht en veiligheid. Dat betekent niet dat we automatisch alle internationale verdragen ondertekenen die ergens zijn bedacht. We willen dat bij ieder verdrag wordt bekeken of het in het Nederlandse belang is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet zich alleen bemoeien met de klassieke mensenrechten. Steeds vaker wordt geprobeerd iets als een mensenrecht te bestempelen. Dat verzwakt de bescherming van de echte mensenrechten.

MH17. De daders van deze aanslag mogen hun straf niet ontlopen.

De verschrikkelijke ramp met de MH17 heeft Nederland heel diep geraakt. Het door Nederland geleide onderzoeksteam heeft duidelijk aangetoond wat er precies is gebeurd. Nu is het zaak ervoor te knokken dat de daders van deze aanslag hun straf niet ontlopen. Hoewel wij net zo ongeduldig zijn als iedereen, willen wij dat de rechtszaak in alle rust en zorgvuldigheid kan worden afgerond.

Mediation. Mediation kan een goed alternatief zijn voor de rechter.

Voor veel conflicten tussen mensen is het eigenlijk niet nodig om naar de rechter te gaan. Toch gebeurt dat nu vaak wel. Dat kost heel veel tijd, geld en frustratie. Bovendien kan de rechterlijke macht haar tijd beter aan andere zaken besteden. Wij willen daarom dat mensen ook andere opties hebben dan de gang naar de rechter. Mediation bijvoorbeeld, waarbij de partijen onder begeleiding van een professionele bemiddelaar er uit proberen te komen. Mediation in het civiele recht en het bestuursrecht is een goed alternatief voor de rechter.

Levenslang. Levenslang moet levenslang zijn.

Wij willen dat zware misdadigers levenslang kunnen worden opgesloten. Daarvoor is het natuurlijk noodzakelijk dat rechters levenslang ook daadwerkelijk opleggen. In de praktijk is gebleken dat we de levenslange gevangenisstraf iets anders moeten inrichten om dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat tijdens de gevangenisstraf op verschillende momenten wordt bekeken of de gevangene inderdaad de rest van zijn leven vast moet zitten. Het eerste toetsingsmoment is wel pas na 25 jaar van de gevangenisstraf. Wij vinden dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden bij de verschillende toetsingsmomenten een grote rol moeten spelen.

Tbs. Tbs ook zonder meewerking aan psychologisch onderzoek.

Tbs krijg je niet zomaar. Wie tbs krijgt, heeft een zeer ernstige misdaad op zijn geweten en moet, naast het uitzitten van een celstraf, worden behandeld. Wij willen de samenleving beschermen tegen het gevaar dat tbs’ers opnieuw in de fout gaan. Daarom willen wij dat zij na hun behandeling alleen onder zeer strenge voorwaarden weer worden vrijgelaten.

Wij willen af van de situatie dat tbs alleen kan worden opgelegd als de verdachte meewerkt aan een psychologisch onderzoek. Ook zonder zo’n onderzoek moet de rechter kunnen besluiten dat tbs verstandig is. Bovendien willen wij dat tbs achteraf nog kan worden toegevoegd aan de gevangenisstraf als pas na de veroordeling blijkt dat iemand een stoornis heeft.

Openbaar Ministerie. Nauw samenwerken met politie en gevangenissen.

Wij willen dat het Openbaar Ministerie nauw samenwerkt met de politie en de gevangenissen. Zij moeten elkaars informatie kunnen krijgen als dat nodig is. Wij verwachten wel dat zorgvuldig met de uitwisseling van privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. Het delen van de informatie moet een zwaarwegende reden hebben. En gegevens van slachtoffers mogen absoluut niet bij de daders terechtkomen.

Rechterlijke macht. Politieke discussie over rechterlijke uitspraken is mogelijk.

Rechters oordelen of mensen, bedrijven en de overheid zich aan de Nederlandse wet hebben gehouden. Dat doen zij geheel onafhankelijk, zoals dat hoort in een rechtsstaat. Wij staan vanzelfsprekend pal voor die onafhankelijkheid.

Dat betekent niet dat er geen politieke discussie mag plaatsvinden over rechterlijke uitspraken. Als de politiek het niet eens is met het oordeel van de rechter, kunnen voor toekomstige gevallen wetten worden aangepast. En net zoals we wetten af en toe wijzigen, moeten we ook internationale verdragen bij de tijd brengen.

Slachtoffers. Slachtoffers verdienen de aandacht, niet de dader.

Wij vinden dat slachtoffers bij een strafzaak de meeste aandacht verdienen en niet de dader. Daarom hebben we de positie van slachtoffers versterkt.

Zij mogen nu hun verhaal doen tijdens de zitting. Daarnaast worden zij voor, tijdens en na het proces veel beter geïnformeerd. Over hun rechten, over de gang van zaken tijdens het proces en over de acties van de politie en het Openbaar Ministerie.

Op die manier begeleiden we de slachtoffers beter tijdens de rechtszaak. Want het is voor hen al moeilijk genoeg. Wij zullen ons blijven inzetten voor de rechten van slachtoffers. Zo willen we het makkelijker maken om thuis of op een neutrale locatie aangifte te doen. Ook moet de privacy van slachtoffers beter worden beschermd.

We willen ook een woonplaatsverbod voor daders van ernstige misdrijven. Zij moeten niet meer in de buurt kunnen gaan wonen van slachtoffers en nabestaanden.

Straf. Snel en zwaar straffen.

Wie zich crimineel gedraagt, verdient straf. Zo snel mogelijk. Daarom willen we dat verdachten direct na hun arrestatie voor de rechter komen te staan. Als ze veroordeeld worden, willen wij dat de straf heel snel wordt uitgevoerd. Geld dat de dader met zijn misdaad heeft verdiend, moet worden afgepakt.

De maximumstraf voor doodslag wordt binnenkort verhoogd van 15 naar 25 jaar. Dankzij de VVD kunnen criminelen niet meer automatisch vervroegd vrij komen en moeten ze vervroegde vrijlating verdienen met goed gedrag. Bovendien kunnen ze nog maar maximaal twee jaar eerder vrij komen.

Wij hebben ervoor gezorgd dat daders die onterecht zijn vrijgesproken, alsnog kunnen worden veroordeeld. Vroeger was een vrijspraak definitief, ook al was er nieuw bewijs. Bij ernstige misdrijven die nog niet zijn verjaard, komt daar verandering in. Vrijgesproken daders komen opnieuw voor de rechter als er nieuw technisch bewijs is gevonden of als er eerder vals bewijs of valse verklaringen zijn gebruikt. Zo kunnen daders hun straf niet ontlopen.

De straffen voor verboden wapenbezit, hulp bij uitbraak en verboden productie, grootschalige handel en grootschalig bezit van drugs gaan we verhogen.

Recht. Iedere Nederlander heeft recht op recht.

Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen zich aan de wet moet houden, ook de overheid. Het recht zorgt ervoor dat de macht van onze leiders niet te groot wordt en dat minderheden worden beschermd. Samen met de democratie is de rechtsstaat een van de bouwstenen van moderne, vrije landen als Nederland. Daarom zullen we de rechtsstaat altijd beschermen.

Iedere Nederlander heeft recht op recht. Daarom moet het recht toegankelijk zijn. Wij willen dat het rechtssysteem goed en snel werkt en makkelijk te begrijpen is. In het strafrecht moet het slachtoffer centraal staan en niet de dader. Wij willen dat daders de straf krijgen die zij verdienen.

Kindermishandeling. De dader het huis uit, niet het kind.

De overheid bemoeit zich niet met de opvoeding van kinderen, maar kindermishandeling moet keihard worden aangepakt. Wij vinden het niet rechtvaardig als een mishandeld kind uit zijn of haar vertrouwde omgeving wordt gehaald. Wij willen daarom de dader uit huis plaatsen en niet het kind. Kinderen mogen alleen uit huis worden geplaatst als er vanwege zijn of haar eigen veiligheid geen andere mogelijkheid is.

Wij willen dat kindermishandeling eerder wordt opgemerkt. Daarom willen wij een meldplicht voor hulpverleners die het vermoeden hebben dat er iets niet klopt.

Cybercrime. Cybercrime opsporen, strenger bestraffen en voorkomen.

Helaas gaan ook criminelen met hun tijd mee. Steeds meer misdaad vindt plaats via internet. Dit soort cybercrime willen we opsporen en strenger bestraffen. Daarnaast willen we het voorkomen. Door voorlichting over veilig internetgebruik. Maar ook door het inzetten van gespecialiseerde teams van politie en justitie, die nauw samenwerken met banken en bedrijven.

Onze belangrijkste digitale systemen en netwerken moeten zo goed mogelijk beveiligd worden. We mogen criminelen, terroristen en vijandige landen niet de kans geven om Nederland plat te leggen met een cyberaanval. Daarom willen we ook het aantal cyberprofessionals bij Defensie uitbreiden.

Drugs. Drugscriminelen aanpakken en softdrugs slimmer regelen.

Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij vinden niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden.

Rondom softdrugs bestaat al lang een vreemde situatie. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur van de winkel wordt gedoogd, is de inkoop aan de achterdeur illegaal. Wij willen dat slimmer regelen.

Dat betekent dat wij zowel de inkoop als verkoop van softdrugs zoals cannabis willen toestaan, maar pas nadat we een harde, creatieve en succesvolle aanpak van drugscriminelen voor elkaar hebben gekregen. Voor de slimme aanpak wachten we eerst de uitkomsten van het huidige experiment met de gesloten coffeeshopketen af.

Legalisering van een bepaalde softdrug kan bovendien alleen als de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) beperkt is en als de samenleving van het verbod op dat middel af wil.

 

Jeugdbendes. Op jonge leeftijd ingrijpen om te voorkomen dat het misgaat.

Jeugdbendes veroorzaken overlast. Soms zijn ze zelfs ronduit crimineel. Wij willen deze jongeren op twee manieren onder druk zetten. We geven ze de kans om op het rechte pad te komen, met opleidingen, stages, werk, begeleiding en zorg. Tegelijkertijd bestraffen we hun gedrag en laten we ze zelf of hun ouders de schade betalen. Als het nodig is, zorgen we dat de jongeren opnieuw worden opgevoed en dat ook ouders van 16- en 17-jarigen financieel vaker aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die hun kinderen aanrichten. Wij willen al op jongere leeftijd ingrijpen, ook onder de 12 jaar. Zo kunnen we voorkomen dat het echt misgaat.

 

Fraude. Wie een foutje maakt is nog geen fraudeur.

Wij vinden fraude een chique term voor diefstal. En fraudeurs stelen op grote schaal. Naar schatting kosten zij ons land ieder jaar zo’n 11 miljard euro. Wij willen fraude hard en doeltreffend bestrijden. Om alle fraudeurs te kunnen pakken, is het belangrijk dat elke vorm van fraude duidelijk strafbaar wordt gesteld in de wet.

Tegelijkertijd moet de opsporing van fraude wel menselijk blijven. De strenge aanpak mag er niet toe leiden dat iemand die een foutje heeft gemaakt meteen als fraudeur wordt bestempeld. Daar hebben we de afgelopen jaren helaas te veel voorbeelden van gezien. We versterken de controle op dit soort fouten.

Terrorisme. We doen er alles aan om terrorisme te voorkomen.

De onthoofding van Samuel Paty en de aanslagen in Nice en Wenen hebben opnieuw aangetoond hoe groot het gevaar van terrorisme voor onze samenleving is. Met de vreselijke aanslag in Utrecht hebben we ervaren dat ook Nederland een doelwit kan zijn.

Wij willen uitkeringen, paspoorten en verblijfsvergunningen van jihadi’s afpakken. Mensen die naar het Midden-Oosten willen reizen om te vechten, houden we tegen. Zo voorkomen we dat we onze vijanden sterker maken, dat ze goed getraind terugkomen en dat ze ver van ons bed onschuldige mensen doodmaken. Wij willen het strafbaar maken om naar terroristisch gebied af te reizen. Wie dat toch doet, verliest bovendien het recht om Nederlander te zijn.

We proberen te verhinderen dat terroristen terugkomen naar Nederland. Maar als dat toch gebeurt, sluiten we ze meteen op. Haatimams zijn niet welkom in Nederland en ronselaars worden keihard aangepakt.

Garanderen dat het nooit meer gebeurt is onmogelijk, maar we doen er wel alles aan om nieuwe aanslagen te voorkomen. Wij willen ervoor zorgen dat de haat van de jihad nooit een vaste plek in de Nederlandse samenleving verovert.

Georganiseerde misdaad. Georganiseerde misdaad vraagt om georganiseerde bestrijding.

Georganiseerde misdaad vraagt om georganiseerde bestrijding. Wij willen dat politie en justitie nauw samenwerken om dit soort schurkenclubs op te rollen.

In deze strijd moet de overheid zich nog te vaak aan strenge regels houden, terwijl voor criminelen alles lijkt toegestaan. Zij hebben miljarden aan drugsgeld ter beschikking en weten (belasting)regels te omzeilen. Terwijl politie en justitie minder geld hebben en te maken hebben met beperkte opsporingsbevoegdheden en strikte privacywetgeving.

Bevoegdheden uitbreiden
Om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit niet te verliezen, moeten de wettelijke bevoegdheden van de politie en het Openbaar Ministerie dus worden uitgebreid. De afgelopen jaren is extra geld beschikbaar gesteld en zijn drugscriminelen opgepakt. Ook hebben burgemeesters meer mogelijkheden gekregen om woningen te sluiten en wordt crimineel vermogen afgepakt.

Natuurlijk blijven we drugscriminelen opsporen en vervolgen, maar we grijpen liever eerder al in door de misdaad actief te verstoren en hun verdienmodel onderuit te halen.

Geweld onderwereld
Het is hoog tijd dat er een einde komt aan de liquidatiegolf in de onderwereld. Zeker als niet andere criminelen, maar de advocaat van een kroongetuige wordt vermoord. Of wanneer rechters, advocaten, officieren van justitie en journalisten worden bedreigd. Zij moeten de bescherming krijgen die nodig is. De daders moeten bovendien zwaarder bestraft worden en hun netwerken moeten worden opgerold.

Criminaliteit. Wij pakken criminaliteit keihard aan.

Wij maken Nederland veiliger, door alle vormen van misdaad te bestrijden. Van terroristen tot jeugdbendes en van de georganiseerde misdaad tot cybercrime. Politie, veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie hebben onze volledige steun om daar daadwerkelijk tegen op te treden. Iedere crimineel moet weten dat hij in Nederland vroeg of laat wordt gepakt.

Veiligheidsdiensten. De Nederlandse veiligheid staat voorop.

Dag in dag uit werken onze veiligheidsdiensten AIVD en MIVD aan het voorkomen en terugdringen van radicalisering, jihadisme en terrorisme in Nederland. Ook bij de aanpak van cybercrime doen ze heel belangrijk werk.

Het is cruciaal dat de diensten voldoende manieren, mensen en middelen hebben om terroristen ook op internet te kunnen opsporen en in de gaten te kunnen houden. Daarom hebben wij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gemoderniseerd en de afgelopen jaren extra geld vrijgemaakt voor de AIVD en de MIVD. Ook de komende jaren investeren wij fors extra in onze veiligheidsdiensten.

Politie. Meer in de wijk, minder achter het bureau.

Het goede werk van de politie is de basis van een veilig Nederland. Onze politieagenten sporen misdadigers op, verlenen noodhulp en zorgen dat het rustig blijft op straat. Wij willen dat de politie zich kan richten op het échte politiewerk: de veiligheid op straat.

Criminaliteit begint vaak in de straat. Van kleine diefstallen en vernielingen groeit het door naar zwaardere criminaliteit. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Wij willen daarom geld uittrekken voor meer wijkagenten.

Agenten zetten zich dag in dag uit in om onze veiligheid te bewaken. Voor dat belangrijke werk moeten zij soms noodgedwongen geweld gebruiken. Wij vinden dat ze dan ons begrip, onze steun en onze bescherming verdienen. Wij willen dus dat agenten in principe niet als verdachte worden aangemerkt bij een onderzoek naar het gebruik van geweld. Alleen als ze expliciet de geweldsinstructie hebben overschreden, moeten ze worden vervolgd.

De invoering van de Nationale politie is een grote operatie, die tot nu toe niet zonder slag of stoot verloopt. Het is wel belangrijk om nu door te zetten. Door de komst van de Nationale politie wordt de politie uiteindelijk beter (en goedkoper) aangestuurd. Voor Nederlanders betekent dit bijvoorbeeld dat overlast sneller en beter wordt aangepakt en dat de politie meer in de wijk te vinden is en minder achter het bureau.

Hulpverleners. Van hulpverleners blijf je af.

Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Wij staan vierkant achter hen. Wij accepteren geweld, agressie en intimidatie absoluut niet. Van hulpverleners blijf je af. Wij willen dat belagers van hulpverleners niet meer weg kunnen komen met een taakstraf. Zij moeten altijd een gevangenisstraf krijgen.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation