Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen
Standpunt energie VVD

Klimaat en energie

De VVD wil Nederland schoner doorgeven aan volgende generaties. Ook moeten we minder afhankelijk worden van onvrije landen. Daarom willen wij dat Nederland klimaatneutraal is in 2050 en steunen wij de aanscherping van de doelen voor 2030 tot tenminste 55% CO2-reductie. De VVD is optimistisch: economische groei en verduurzaming kunnen hand in hand gaan. Met ambitieus klimaatbeleid kunnen we energieonafhankelijker worden, onze energierekeningen verlagen én onze toekomstige welvaart vergroten. Het is belangrijk dat we innovaties stimuleren en bedrijven de kans geven om te verduurzamen. De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn. Daarom is er naast wind- en zonne-energie ook kernenergie nodig. Dat is CO2-neutraal en werkt ook op dagen dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Zo maken we Nederland klaar voor de toekomst.

Word lid
Onafhankelijkheid. Energie vooral zelf produceren.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de gasprijzen sterk gestegen. Daarom gaan we ervoor zorgen dat we in Nederland meer energie produceren. Zo krijgen oorlogen en andere crises minder invloed op onze energierekening. We kiezen onder andere voor kernenergie, wind op zee en extra gaswinning op de Noordzee.

Voor het maken van bijvoorbeeld batterijen en zonnepanelen zijn veel grondstoffen nodig. Nu komen die meestal nog uit China. We gaan ervoor zorgen dat we reserves van deze grondstoffen opbouwen. Ook gaan we de grondstoffen in Nederland geschikt maken om te gebruiken in diverse producten. Zo worden wij een belangrijke schakel in de wereldwijde grondstoffenhandel. Dat maakt ons minder kwetsbaar van onvrije landen. Verder zorgen we ervoor dat grondstoffen die eenmaal in Europa zijn beland, niet meer worden geëxporteerd naar andere landen. We moeten die grondstoffen namelijk gaan hergebruiken in nieuwe producten. Ook op die manier worden we meer onafhankelijk van onvrije landen zoals Rusland en China.

Klimaatdoelen. We halen de klimaatdoelen.

We willen de huidige wettelijke doelen van 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050 behouden. Ook voegen we een tussendoel toe, van 85% CO2-reductie in 2040. Zo zorgen we dat blijven verduurzamen.

Volgens experts is het belangrijk dat we in 2035 al geen CO2 meer uitstoten in onze elektriciteitsvoorziening. Om dat te halen, is het belangrijk dat we meer kerncentrales gaan bouwen dan we nu al doen.

Kernenergie. Meer kerncentrales bouwen.

Kernenergie is noodzakelijk om onze klimaatdoelen te halen. We willen in 2035 minstens vier grote kerncentrales hebben en meerdere kleinere kerncentrales. Ook houden we de kerncentrale in Borssele open. Die kerncentrale kan nog tientallen jaren schone elektriciteit leveren.

Om te zorgen dat we weer een toonaangevend land worden op het gebied van kernenergie, moeten we ook investeren in onderzoek. Daarom maken we geld vrij voor universiteiten en hogescholen om onderzoek te doen, onder andere naar nieuwe vormen van kernenergie zoals thorium.

Energiemix. De transitie laten slagen.

We willen alle denkbare bronnen van duurzame energie gebruiken: kernenergie, wind op zee, zon op daken, aardwarmte en andere bronnen. Daarmee ontstaat een gevarieerde energiemix die ervoor zorgt dat het hele energiesysteem sterk blijft.

We zetten de huidige aanpak met de industrie door. We verlengen de CO2-heffing tot 2040. Tegelijkertijd helpen we bedrijven door maatwerkafspraken met ze te maken over snellere verduurzaming. Bij het verbranden van biomassa moet er sprake zijn van het afvangen van de CO2 én strenge duurzaamheidseisen.

Energierekening. Geen hoge kosten voor gewone Nederlanders.

We willen er actief voor zorgen dat de energierekening laag blijft. Dat betekent dat we de energiebelasting willen verlagen. Ook onderzoeken we een ‘slapend prijsplafond’, dat ingezet zou kunnen worden als de energieprijzen weer hard omhoog gaan.

Om de energierekening structureel laag te houden moeten we vaart maken met de verduurzaming van woningen. Niet verspilde energie is namelijk de goedkoopste energie. Daarom gaan we snel door met het isoleren van woningen, het beschikbaar maken van groen gas en het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

We zorgen ervoor dat er in 2029 geen huurwoningen meer zijn met energielabel E, F en G. Huiseigenaren  gaan zelf over de verduurzaming van hun koopwoning. Wij stimuleren het wel om dat te doen.

Voor het mkb zetten we het plan voor een verduurzamingsfonds door.

Milieu. Kerncentrales en groene groei.

We voorkomen dat schadelijke stoffen ons water vervuilen. Ook willen we Europese regels voor de kwaliteit van bodem en lucht. De lucht stopt immers niet bij onze landsgrenzen.

We moeten spullen meer gaan hergebruiken. Dan hebben we ook minder afval. Daarom zetten we in op 50% circulariteit in 2030 en een 100% circulaire economie in 2050.

Confidental Infomation