Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Dit zijn onze standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je ze allemaal.

Defensie en buitenland

Een sterke Europese Unie is goed voor Nederland. Europa moet doen waar het goed in is: het oplossen van problemen die landen niet in hun eentje aankunnen. Naar de rest van de wereld kijken wij met een realistische blik. Onze geweldige militairen zijn er primair om het NAVO-grondgebied veilig te houden. Wij sturen hen alleen op missies die de Nederlandse belangen verdedigen. Daarnaast willen wij onze economische afhankelijkheid van China verminderen, en met andere landen goede afspraken maken over vrijhandel. Dat is goed voor ons, maar ook voor arme landen. De uitgaven aan ontwikkelingshulp kunnen wat ons betreft omlaag, en wat overblijft kunnen we inzetten om in landen rondom Europa onze belangen te beschermen.

Standpunt geld VVD

Economie en ondernemen

Door in goede tijden zuinig te zijn, kun je een economische crisis aan. Nederland bewijst dat ook nu weer met de steun voor de stijgende energieprijzen. Wij willen uit de crisis komen door de onzekerheid bij huishoudens weg te nemen, de zwaarst getroffen bedrijven te helpen en te zorgen dat Nederland en Europa snel afstappen van Russisch gas. Dat vraagt een sterke overheid die doet wat nodig is. Tegelijkertijd houden we de belastingen zo laag mogelijk. Wij willen vooral belastingverlaging voor de middeninkomens en het mkb. Zij verdienen het om erop vooruit te gaan.

Standpunt energie VVD

Klimaat en duurzaamheid

We werken hard om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen en klimaatverandering te bestrijden. Internationale samenwerking is daarbij onmisbaar, want Nederland kan het niet alleen. Ook onze energie willen we duurzamer maken. Met alleen wind en zon redden we het niet, dus innovatie is belangrijk om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd moeten we een mix vinden die duurzaam is, maar ook betaalbaar blijft voor mensen. Voor ons is kernenergie deel van die oplossing.

Groen. 1

Landbouw en natuur

Wij zijn trots op onze boeren, tuinders en vissers. Zij zijn hardwerkende ondernemers die belangrijk zijn voor onze economie. Het stikstofprobleem is niet de schuld van één sector. Alle sectoren dragen dus hun steentje bij aan de oplossing. Zo kunnen we onze prachtige natuur herstellen. Natuur en economie sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Dierenmishandeling pakken we keihard aan.

Migratie en integratie

Vluchtelingen verdienen een veilige haven, maar die hoeft niet in Europa te zijn. Wij willen migranten opvangen in hun eigen regio en de buitengrenzen van de EU op orde brengen. Zo stoppen we de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan de ongecontroleerde toestroom. Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te burgeren. Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal.

Onderwijs en cultuur

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op de toekomst en zorgt dat ze het beste uit zichzelf halen. De inspectie controleert scholen streng op kwaliteit. Basisvaardigheden als taal en rekenen en burgerschapsonderwijs moeten op orde zijn. Goede scholen belonen we, maar slechte scholen sluiten we sneller. De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om andere Nederlandse waarden en vrijheden te ondermijnen. Bij de keuze voor vervolgopleidingen willen wij meer aandacht voor het perspectief op een baan.  

Overheid & Democratie.

Overheid en democratie

Wij willen een sterke overheid die de Nederlanders beschermt. Aan het loket horen mensen te maken te krijgen met een vriendelijke en dienstverlenende overheid. Als het college in een gemeente of provincie valt, dan moeten de inwoners in tussentijdse verkiezingen orde op zaken kunnen stellen. Ook de Eerste Kamer is eraan toe om gemoderniseerd te worden.

Veiligheid. 1

Veiligheid en recht

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft.

Standpunt Nederland VVD

Vrijheid en waarden

Nederland is een land waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd of wat dan ook accepteren we absoluut niet. Het is aan de overheid en samenleving om discriminatie gezamenlijk fel te bestrijden. We koesteren onze vrijheden, die ons land zo fijn maken om in te leven. En we verdedigen die vrijheden tegen groeperingen die religie of cultuur als excuus gebruiken om mensen te onderdrukken.

Standpunt werk VVD

Werk en zekerheid

Banen worden niet gecreëerd door de overheid, maar door ondernemers. Wij willen grote en kleine bedrijven daarom de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. Wij verwachten wel dat ze iets terug doen voor de samenleving. Onze arbeidsmarkt moet moderner worden. We willen mensen stimuleren om aan het werk te gaan of meer te werken. Dat doen we door werken lonender te maken, bijvoorbeeld met een extra bonus voor meer werken. Zo blijven we er ook voor zorgen dat er een fatsoenlijk vangnet is voor wie dat echt nodig heeft.

Wonen en vervoer

Nederland heeft dringend behoefte aan meer woningen. Daarom willen wij bouwen, bouwen, bouwen. Drempels en hindernissen moeten worden weggenomen om zo snel mogelijk de huizen neer te zetten die we nodig hebben. Zodat iedere Nederlander een fijne en passende woning vindt. We willen dat al die huizen ook goed bereikbaar zijn. Met slimme oplossingen proberen we files zoveel te mogelijk te voorkomen, en we stellen hoge eisen aan het openbaar vervoer. Wie in Nederland op pad gaat, moet kunnen rekenen op veiligheid en comfort.

Zorg. 1

Zorg en gezondheid

Corona bewijst wat we al wisten: we hebben geweldige zorgmedewerkers in Nederland. We hebben bovendien een prachtig en solidair zorgsysteem. Of je nu oud bent of jong, arm of rijk, ziek of gezond: dankzij de zorgverzekering kan iedereen rekenen op dezelfde goede zorg. En op een basispakket waarin alle noodzakelijke zorg is opgenomen, inclusief de nieuwste bewezen behandelingen en medicijnen. Om dat ook in de toekomst zo te houden, moeten we verstandig met onze zorg omgaan en keuzes maken die ervoor zorgen dat we zo lang mogelijk in de goede gezondheid kunnen leven.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation