Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Zorg. 1

Zorg en gezondheid

Corona bewijst wat we al wisten: we hebben geweldige zorgmedewerkers in Nederland. We hebben bovendien een prachtig en solidair zorgsysteem. Of je nu oud bent of jong, arm of rijk, ziek of gezond: dankzij de zorgverzekering kan iedereen rekenen op dezelfde goede zorg. En op een basispakket waarin alle noodzakelijke zorg is opgenomen, inclusief de nieuwste bewezen behandelingen en medicijnen. Om dat ook in de toekomst zo te houden, moeten we verstandig met onze zorg omgaan en keuzes maken die ervoor zorgen dat we zo lang mogelijk in de goede gezondheid kunnen leven.

Doe ook wat nodig is
Vaccineren. Vaccineren is van levensbelang.

Vaccinaties zijn een cruciaal onderdeel van onze volksgezondheid. Het belang van vaccineren moet daarom voor iedere Nederlander duidelijk zijn. Dat vraagt om actieve informatiecampagnes met betrouwbare informatie.

Wij willen onderzoeken of we Nederlanders vaccins tegen nog meer ziektes kunnen aanbieden. De gezondheid moet daarbij belangrijker zijn dan de kosten.

De allerjongste kinderen in Nederland kunnen nog niet gevaccineerd worden. Ze kunnen helaas wel ziek worden. Wij willen dat zij veilig naar de kinderopvang kunnen als er door een te lage vaccinatiegraad een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen dreigt.

Daarom moeten kinderopvangcentra in dat geval verplicht worden ongevaccineerde kinderen te weigeren. Het gaat dan om de kinderen die al wel ingeënt hadden kunnen worden, maar weigerende ouders hebben.

Gehandicaptenzorg. Nederland moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Nederland moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom zijn alle uitgangspunten uit het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap in ons land ingevoerd.

Wij denken dat digitale zorg en ondersteuning juist voor mensen met een beperking een uitkomst kan zijn. Door slimme zorg in te zetten, kunnen zij zo onafhankelijk mogelijk zijn. Dat geeft deze mensen de vrijheid waar ze recht op hebben.

 

GGZ. Zolang mogelijk behandelen in de eigen omgeving.

Wij vinden dat mensen met een psychische aandoening zoveel mogelijk mee moeten kunnen doen in de samenleving. Zolang het kan, behandelen we ze daarom in hun eigen omgeving.

Laagdrempelige hulp voor mensen met psychische klachten bij bijvoorbeeld wmo-lokketten of buurthuizen helpt hierbij. Indien dit nodig is, kunnen zij op weg worden geholpen naar verdere en zwaardere zorg.

Als het even niet meer gaat, kunnen patiënten tijdelijk worden opgenomen. Door die time-out-regeling kunnen ze daarna weer terug naar hun normale leven. Zo voorkomen we dat mensen die echt hulp nodig hebben aan hun lot worden overgelaten, tussen wal en schip vallen en dat uiteindelijk de zaak escaleert en de politie moet ingrijpen

Om de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken, leiden we meer mensen op. Daarnaast werken we aan een slimmer doorverwijsbeleid en stimuleren we betere afstemming tussen GGZ-aanbieders en innovatieve hulp zoals digitale steun dichtbij voor wie dat wil. Digitale zorg alleen mag nooit de norm worden in de GGZ.

Werken in de zorg. We hebben veel meer mensen nodig in de zorg.

Zorgmedewerkers zijn letterlijk van levensbelang. We hebben in de zorg veel meer mensen nodig dan er nu werken.

Daarom doen wij ons best om het vak aantrekkelijker te maken. Door medewerkers meer zeggenschap te geven en opleidingen, flexibele roosters en doorgroeimogelijkheden te bieden. Ook willen we een plek voor verpleegkundigen in het bestuur van zorginstellingen. Ook werkgevers moeten aan de slag. Dat betekent onder andere nauwer contact en minder afstand tussen zorgbestuurders en verpleegkundigen, het afschaffen van onnodige regels en ruimte in de contracten om meer uren werken aantrekkelijk te maken.

Werken in een veilig werkomgeving is hierbij een onmisbare voorwaarde. Agressie en intimidatie van zorgverleners die elke dag keihard werken aan onze gezondheid is onacceptabel. We willen daarom een stevige aanpak van agressie en intimidatie in de zorg, zowel vanuit de overheid als werkgevers, waarbij mensen die agressie tegen hulpverleners gebruiken, strenger gestraft worden en daders altijd een gevangenisstraf krijgen.

Corona. Lessen trekken uit de pandemie.

De hele wereld werd in 2020 overvallen door het coronavirus. De gevolgen van de pandemie zijn gigantisch. Om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis, willen wij lessen trekken uit corona.

Cruciaal is dat de zorg voldoende capaciteit heeft en voor iedereen toegankelijk blijft. Op korte termijn willen wij daarom blijven investeren in voldoende personeel, flexibele IC-bedden, voorraden beschermingsmiddelen en testmateriaal. Ook willen wij kansrijke vaccins al tijdens de ontwikkeling bestellen. Daarnaast moet er een duidelijke strategie liggen, om bij mogelijke toekomstig crises, de samenleving open te houden en de zorg voor iedereen toegankelijk.

Intussen willen we minder afhankelijk worden van landen in Azië. Daarom moeten medicijnen en beschermingsmiddelen ook in Europa worden geproduceerd.

Uiteraard is het nog beter om nieuwe pandemieën zo veel mogelijk te voorkomen. Er is een steeds groter risico op infectieziektes die van dier op mens kunnen overspringen. Wij investeren in onderzoek naar die ziektes en hun gevaren. Daarnaast willen wij een internationaal verbod op wildmarkten zoals die in Wuhan.

Mantelzorg. Trots op het zware werk van mantelzorgers.

Veel Nederlanders zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. Wij vinden deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Het is iets om trots op te zijn.

Mantelzorg is bijzonder zwaar. Zorgverleners, gemeenten en werkgevers hebben daarom allemaal een verantwoordelijkheid om in de gaten te houden of mantelzorgers niet overbelast raken. Wij willen dat zorgkantoren en gemeenten actiever tijdelijk vervangende zorg aanbieden als het even niet meer gaat. En van werkgevers verwachten we flexibiliteit en begrip.

We hebben mantelzorgers als samenleving keihard nodig. Zonder hen redden we het niet in de zorg.

Gezond leven. Wij willen een gezonde levensstijl stimuleren.

Tabak en alcohol zijn slecht voor je. Datzelfde geldt voor vet en suiker. Sporten en bewegen zijn juist goed. Wij vinden dat volwassen mensen zelf de keuzes in hun leven mogen maken, maar wij nemen wel maatregelen om een gezonde levensstijl te stimuleren. Daarbij vinden we het belangrijk dat er een balans is tussen het ontmoedigen van slechte keuzes, en het stimuleren van gezonde keuzes, waarbij gezonde keuzes beter beloond worden.

Dat is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Gezonde keuzes kunnen ernstige ziektes voorkomen, waardoor we bijvoorbeeld minder zorgkosten maken. We bieden hulp aan mensen die gezonder willen leven, onder andere door het verder ontwikkelen van zogenaamde ‘gecombineerde leefstijlinterventies’, maar bijvoorbeeld ook anti-verslavingsbeleid. Daarnaast houdt sport en bewegen je langer sterk, fit en weerbaar. Daarom willen we voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en te sporten, beweging in het primair en voortgezet onderwijs stimuleren en een groter aanbod van sport en bewegen voor senioren.

Zorgverzekering. Toegang tot de beste zorg.

We willen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de beste zorg. En we willen die zorg ook kunnen betalen. Wie gezond is, betaalt mee aan de zorg van mensen die ziek zijn. Dat hebben we geregeld met de zorgverzekering.

Wij zijn trots op het Nederlandse systeem. Met het verplichte basispakket zorgen we ervoor dat iedere Nederlander de zorg krijgt die we noodzakelijk vinden. En met de vrijwillige extra pakketten kunnen mensen zelf kiezen voor welke zorg zij zich nog meer willen verzekeren.

Wel willen we dat mensen grip hebben op hun zorgpolis en de keuzes die zij hierin maken. Daarom pakken de wildgroei van sterk op elkaar lijkende polissen aan.

Sport. Sport is leren omgaan met winst en verlies.

Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je bovendien andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten: jong geleerd is oud gedaan.

Sportverenigingen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn. Wij hebben gezorgd dat basisscholen standaard twee uur gymles geven. Wij willen dat die lessen alleen gegeven worden door vakdocenten.

Sport is ook iets waar de samenleving trots op is. Wij willen talenten daarom tijdens hun school of studie de ruimte bieden om hun sportdromen waar te maken. Daardoor hoeven ze niet te stoppen met leren, waardoor ze na hun topsportperiode een nieuwe baan in de samenleving kunnen vinden.

Racisme in de sport pakken we keihard aan met onder andere club- en stadionverboden. Ook tegen agressie op en rond het veld treden we op. We staan niet toe dat het sportplezier van anderen wordt verpest.

 

Orgaandonatie. Iedere donor is er één.

Ieder mens die op de wachtlijst staat voor een orgaan, is er één te veel. Het is belangrijk dat er meer organen beschikbaar komen. Daarom onderzoeken wij allerlei verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld mensen meer informatie geven over het doneren van een orgaan terwijl ze nog leven. In gesprek gaan met nabestaanden van iemand die geschikt is als donor. Mensen vaker vragen of ze zich willen registreren als donor. Alle beetjes helpen, want iedere donor is er één.

Tegenwoordig ben je automatisch orgaandonor, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Wij houden scherp in de gaten of dit systeem in de praktijk een positief effect heeft op het aantal beschikbare donororganen. En we willen dat iedereen zich ervan bewust is dat hij of zij een actieve keuze moet maken, omdat je anders automatisch als donor geregistreerd staat. Goede voorlichting dus.

Mensen kunnen de keuze ook aan hun nabestaanden overlaten. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede begeleiding van betrokkenen voorafgaand en na afloop van het overlijden van hun naaste. Ook maken we werk van brede beschikbaarheid van nieuwe technieken. Een voorbeeld daarvan is de perfusiekamer, waarmee organen langer en in betere conditie kunnen worden bewaard.

 

Euthanasie. Zelf die keuze kunnen maken.

Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben. Ook voor ernstig zieke kinderen moet euthanasie wat ons betreft als laatste optie beschikbaar komen.

Soms kan iemand niet meer voor een vrijwillig levenseinde kiezen, omdat hij of zij wilsonbekwaam is geworden. Daarom willen wij dat mensen in een schriftelijke verklaring ook om euthanasie op een later moment kunnen vragen.

Er zijn mensen die hun leven als voltooid zien. Ook zij hebben de wens om menswaardig te sterven, hoewel ze volgens de huidige maatstaven niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wij willen het mogelijk maken om aan de oprechte wens van deze mensen te voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst zorgvuldigheidseisen op te stellen.

Artsen moeten transparant zijn over hun standpunt over euthanasie. Dat voorkomt pijnlijke situaties: de patiënt kan kiezen voor een andere arts en artsen hoeven niet mee te werken aan iets waar ze principiële bezwaren tegen hebben.

Abortus. Ons standpunt over abortus.

Abortus is in Nederland toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap een abortus laten uitvoeren. Die moeilijke en verdrietige keuze maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over.

We hebben de wettelijke bedenktermijn van vijf dagen daarom geschrapt. Vrouwen nemen het besluit niet lichtzinnig. Wie dat wil kan met haar eigen arts een bedenktermijn afspreken. Het is een inbreuk op de zelfbeschikking van vrouwen om dat in de wet vast te leggen.

Concurrentie tussen zorgverzekeraars. De beste zorg voor de beste prijs.

Wij zijn blij met de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Het prikkelt hen om de beste zorg te kopen voor de beste prijs. Bovendien geeft het Nederlanders de vrijheid om te kiezen. Ieder jaar kun je wisselen van zorgverzekeraar. Zo kun je zelf kwaliteit en prijzen vergelijken en eventueel een aanvullend pakket kiezen dat bij jou past.

We willen dat zorgverzekeraars meerjarige verzekeringspolissen aanbieden die het mogelijk maken om eerlijke premiekortingen aan te bieden, bijvoorbeeld doordat verzekeraars kunnen besparen op reclame. Investeren in preventie wordt zo ook aantrekkelijker voor zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht er voor te zorgen dat verzekerden tijdige, bereikbare en kwalitatief goede zorg krijgen. Als verzekeraars zich niet aan deze plicht houden, willen wij dat daarop gehandhaafd wordt.

Basispakket. Kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.

In het basispakket zit alle zorg waarvan we vinden dat die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus ook dure behandelingen, als die hun waarde bewezen hebben.

We vinden het belangrijk om voortdurend in de gaten te houden of het basispakket nog steeds de juiste zorg biedt en geen zorg bevat die niet werkt. De ontwikkelingen in de medische wereld gaan namelijk heel erg snel. Nieuwe behandelingen die zich bewezen hebben, voegen we toe. Behandelingen die te weinig effect hebben, komen er niet in of gaan eruit.

De samenstelling van het pakket moet objectief worden bepaald door het onafhankelijke Zorginstituut. Wij willen niet dat het een politieke speelbal is. Zo blijft ons basispakket altijd bestaan uit behandelingen waarvan we zeker weten dat ze goed werken.

Eigen risico. Het eigen risico voorlopig gelijk houden.

Wij willen dat mensen zuinig en verstandig met zorg omgaan. Daarom bestaat het eigen risico. De eerste paar honderd euro die je aan zorg gebruikt, betaal je zelf. Alle kosten die je daarna maakt, zijn verzekerd. Hoe hoog ze ook zijn.

Het voelt misschien onrechtvaardig als je met een chronische ziekte een eigen risico moet betalen. Maar afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie of meer belasting moet betalen. Dat vinden wij ook oneerlijk.

De komende jaren willen wij het eigen risico gelijk houden om zieke mensen te ontzien. Tegelijkertijd onderzoeken we een betere manier om zorgkosten te betalen.

Het liefst willen wij op termijn naar een eigen bijdrage per behandeling in plaats van het eigen risico. Zo betaal je iedere keer een klein beetje mee en ben je het geld niet in één keer kwijt aan een dure ingreep. Net als bij het eigen risico willen we wel een maximum aan het bedrag dat je in totaal aan eigen bijdragen moet betalen.

Zorgpremie. Zorg moet betaalbaar blijven.

Met de zorgpremie betalen we voor de zorg in het basispakket. Die zorg is heel erg goed en het basispakket wordt ieder jaar uitgebreid met nieuwe behandelingen en medicijnen. Het is dus logisch dat we daar een serieus bedrag voor betalen. Voor een dubbeltje op de eerste rang is bij zorg geen goed idee.

We willen wel voorkomen dat de zorgpremie extreem gaat stijgen. Als de kosten van de zorg in hetzelfde tempo blijven stijgen, is een gemiddeld gezin in 2040 namelijk een ontzettend groot deel van het inkomen kwijt aan zorg. Het risico bestaat dat we daardoor niet meer willen betalen voor de zorg van anderen. Dat zou het einde betekenen van ons mooie, solidaire systeem. Zo ver willen we het niet laten komen. Daarom hebben we de afgelopen jaren maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.

 

Huisarts. De huisarts is het eerste aanspreekpunt.

Wie zorg nodig heeft, gaat eerst naar de huisarts. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt, laagdrempelig en dichtbij. Huisartsen verwijzen als het nodig is door naar specialistische zorg. Maar huisartsen kunnen samen met hun gespecialiseerde verpleegkundigen ook steeds vaker zelf zorg leveren in hun eigen praktijk. Bijvoorbeeld in eerstelijnscentra en anderhalvelijnscentra waar huisartsen samenwerken met fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Of waar medisch specialisten spreekuren houden, zodat mensen niet naar ziekenhuis hoeven. Wij zijn enthousiast over zulke initiatieven.

Steeds meer huisartsen passen het concept ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ toe. Langere consulten leiden tot meer werkplezier bij huisartsen en minder en betere doorverwijzing van patiënten. Daarom willen we ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ verder ondersteunen.

Persoonsgebonden budget (pgb). Zelf de keuzes in je eigen leven maken.

Zelf de keuzes in je eigen leven maken. We staan er niet altijd bij stil hoe fijn en hoe belangrijk dat is. Wij willen dat ook mensen die ziek of gehandicapt zijn zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Het persoonsgebonden budget (pgb) kan voor hen het verschil maken tussen een echt leven, midden in de maatschappij, en een leven aan de zijlijn.

Mensen die zwaar getroffen zijn in het leven, kunnen er door het pgb zelf weer wat moois van maken. Die vrijheid is van het allergrootste belang. Daarom hebben wij het recht op het pgb vastgelegd in de wet.

Wij willen dat het pgb alleen nog voor zorg wordt gebruikt en niet meer voor ondersteuning. Via de gemeente moet ondersteuning namelijk makkelijk te regelen zijn. Het pgb hiervoor inzetten werkt helaas misbruik in de hand.

 

Jeugdzorg. Een vertrouwensband met één hulpverlener.

Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een forse stap. Daarom willen we dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt. Wij willen één hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen opbouwen. Een hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp.

Wij willen dat jeugdzorg dicht bij huis te vinden is. De gemeente kent haar inwoners namelijk het best. Zo kan bij de zorg ook gekeken worden naar bijvoorbeeld hulp bij schulden en bij het vinden van werk. Op die manier kunnen zware gevolgen zo veel mogelijk voorkomen worden. Dat is beter voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen.

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben moeten kunnen rekenen op bewezen effectieve zorg op de juiste plek. Dat betekent dat er voldoende jeugdzorgprofessionals aanwezig zijn bij de huisarts om jeugdigen en hun ouders doelmatiger door te verwijzen. Zij zijn bekend met de regionale zorgorganisaties en behoeften van ouders en kinderen.

Langdurige zorg. De allerbeste verpleeghuizen als norm voor de rest.

Wij willen dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven wonen op de plek waar iemand zich thuis voelt, ook met het tellen van de jaren. Dat betekent dat er voldoende woningen moeten zijn die passen bij de ondersteuning die mensen nodig hebben naarmate ze ouder worden.

Daarom willen we investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor senioren, waar het mogelijk is om met behulp van zorg te blijven wonen gedurende het ouder worden.

Daarnaast moeten ouderen kunnen rekenen op passende zorg in het verpleeghuis als de kwetsbaarheid te groot is en de zorgvraag te complex.

Eigen regie

Wij willen dat mensen waardig ouder kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Dat betekent dat ondersteuning en zorg moet aansluiten op wat mensen zelf willen en kunnen. Deze zorg en ondersteuning moet dichtbij georganiseerd zijn met aanspreekbare zorgteams in de wijk.

Ook mensen die in een zorginstelling wonen moeten hun eigen keuzes kunnen blijven maken en de verbinding met de samenleving blijft hierbij essentieel. Een eigen zorgbudget voor cliënten in de langdurige zorg (persoonsvolgende bekostiging) helpt daarbij. Daarmee kan iedereen zelf kiezen van wie ze zorg krijgen, wanneer dat gebeurt en of dit thuis of in een verpleeghuis plaatsvindt.

Zorg. Iedere Nederlander verdient dezelfde goede zorg.

Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek. In Nederland betalen gezonde mensen mee voor mensen die ziek zijn. Omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te zien. En omdat je zelf ook ineens ziek kunt worden.

Wij willen dat iedere Nederlander kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze voortreffelijke zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

Daarmee zijn we er nog niet. De komende tijd willen we doorgeschoten marktwerking en bureaucratie in de zorg aanpakken. Concurrentie tussen zorgaanbieders kan de zorg verbeteren, maar het is geen doel op zich. Het doel is goede en liefdevolle zorg, waarbij de patiënt centraal staat.

Corona heeft ons veel geleerd. Wij willen werken aan een zorgsysteem dat dit soort schokken beter kan opvangen. Bij een volgende crisis willen we vanaf het begin zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation