profile-avatar

Henk Jan Meijer.

Eerste Kamerlid

Henk Jan Meijer werd geboren in 1951 te Wassenaar. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij af als socioloog en planoloog, waarna hij werkte op het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Terwijl hij daar werkte werd hij namens de VVD verkozen in de Haagse gemeenteraad. In 1989 werd hij wethouder van Den Haag. Elf jaar later verliet hij de Haagse gemeentepolitiek om burgemeester van Zwolle te worden. In september 2019 nam hij afscheid als burgemeester, drie maanden na zijn beëdiging als Eerste Kamerlid.

 
Henk Jan, wat maakt jou een goede volksvertegenwoordiger?
Ik voel me niet alleen volksvertegenwoordiger als Eerste Kamerlid, maar ook deskundige. Ik probeer mijn opgedane ervaring te gebruiken om voorstellen te toetsen. Daarbij zorg ik dat die ervaring niet gedateerd raakt, door contact te onderhouden met mensen in diverse functies. Het volk vertegenwoordigen is voor mij tweerichtingsverkeer.

 
Waarom zit je in de politiek?
De politiek heeft mij altijd al gefascineerd! Ik ben de politiek ingegaan om richting te geven aan het maatschappelijke debat, en toen ik politiek actief werd bleek ik er ook wel aanleg voor te hebben.

Wat is er zo mooi aan de VVD?
De VVD vertegenwoordigt de waarden die ik belangrijk vind: vrijheid, verantwoordelijkheid en de daarbij horende wederkerigheid. En de VVD is niet moralistisch! De meeste VVD’ers staan opgewekt in het leven en nemen zichzelf niet al te serieus.

 
Met welke bekende Nederlander zou jij een weekje willen ruilen?
Ik zou wel een week hoofdredacteur van bijvoorbeeld NRC Handelsblad willen zijn.

 
Welke superkracht zou jij willen hebben?
Dat je door lekker eten en drinken toch gezond en op het juiste gewicht blijft.

Bekijk meer