Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen
Woonplaats Ambt-Delden, Overijssel

Wim Meulenkamp

  • Tweede Kamerlid
Woonplaats Ambt-Delden, Overijssel

Wim Meulenkamp (1975) komt oorspronkelijk uit Borne, Overijssel. Na zijn studie sociale geografie werkte hij als projectleider landbouw en ruimtelijke ordening. Eerst in Wageningen en later vanuit zijn eigen bedrijf. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid in het Hof van Twente en kwam daar aan het hoofd van de lokale VVD-fractie te staan. Als wethouder zette hij zich in voor landbouw, platteland, ruimtelijke ordening, economie en duurzaamheid.

Portefeuille

  • LNV, Tuinbouw, Kwekersrecht, Visserij en dierenwelzijn
  • BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
  • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster, Grensoverschrijdende samenwerking en Agenda Stad
  • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom, financiën medeoverheden.
  • BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG)

Vragen? Mail Wim.

Bekijk andere mensen

Bekijk onze mensen
Confidental Infomation