profile-avatar

Daan de Kort.

Tweede Kamerlid
SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Toegankelijkheid, WIA • SZW UWV • SZW Participatie Ouderen • Armoede en schuldhulpverlening

Wie is Daan de Kort?

Geboortedatum: 15-7-1992
Woonplaats: Veldhoven
Sociale media: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
Expertises:
✅ Blik op de toekomst.
✅ Zelfspot.
✅ Brabantse gezelligheid.

Daan de Kort.

“Laat je niet beperken door je beperking.”

“Mijn naam is Daan de Kort. In 2008 zag ik plotseling nog maar voor 4%. Ineens wilden allerlei instanties bepalen hoe ik mijn leven moest inrichten. Ik vind dat je daar zelf over moet kunnen beslissen. Laat je niet beperken door je beperking. Nu wil ik samen aan de slag zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.”

Bekijk hieronder het kandidatenfilmpje van Daan de Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Volg Daan

Bekijk onze andere Kamerleden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees meer