Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen
Woonplaats Almere, Flevoland

Ulysse Ellian

  • Tweede Kamerlid
Woonplaats Almere, Flevoland

Het zijn van lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het mogen vertegenwoordigen van het Nederlandse volk, beschouw ik als een grote eer. Mijn ouders kwamen met niets naar Nederland in 1989, gevlucht voor tirannie en dictatuur. Zij troffen een vrij, veilig en verlicht Nederland aan, wat ons thuis is geworden, waar wij onvoorwaardelijk en zielsveel van houden. De realiteit is echter dat vrijheid, veiligheid en verlichting niet vanzelfsprekend zijn. Deze idealen moeten bevochten en verdedigd worden, altijd. Ongeacht de prijs die daarvoor betaald moet worden. Dat zal ik blijven doen, zolang ik dit ambt mag blijven uitoefenen.

Als justitiewoordvoerder heb ik gevochten voor de positie van nabestaanden en slachtoffers, en tegen antisemitisme. En vecht ik nog elke dag voor een strenger en realistischer gevangenisregime, zodat criminelen niet vanuit de gevangenis door kunnen gaan met hun criminele activiteiten. Want als misdaad niet mag lonen, mag dit nooit de realiteit zijn.

Portefeuille:

  • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, , Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
  • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Constitutionele toetsing
  • J&V MH17
  • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting

Bekijk andere mensen

Bekijk onze mensen

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation