Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen
Woonplaats Almere, Flevoland

Ulysse Ellian

  • Tweede Kamerlid
Woonplaats Almere, Flevoland

Ulysse Ellian (1988) is geboren in Kabul, Afghanistan. Als baby kwam hij met zijn ouders naar Nederland, eerder vluchtte zijn vader al voor het Iraanse regime. Ulysse groeide op in Tilburg en Almere. Hij studeerde rechten in Amsterdam, werkte als docent-onderzoeker privaatrecht en als advocaat. Daarnaast werd hij gemeenteraadslid in Almere en later fractievoorzitter.

Portefeuille:

  • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
  • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Constitutionele toetsing
  • J&V MH17
  • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting
  • J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive en preventie

Vragen? Mail Ulysse.

Bekijk andere mensen

Bekijk onze mensen
Confidental Infomation