profile-avatar

Ulysse Ellian.

Tweede Kamerlid
J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, , Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting • Tijdelijke Commissie Parlementaire enquête corona.

Wie is Ulysse Ellian?

Geboortedatum: 17-9-1988
Woonplaats: Almere
Sociale media: Twitter, LinkedIn en Instagram.
Expertises:
✅ Strijden voor vrijheid.
✅ Weet als advocaat veel van rechten.
✅ Tattoos.

Ulysse Ellian.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

“Toen mijn ouders in 1989 naar Nederland kwamen, met mij als kleine vrolijke baby, hadden ze niks. Ja, hun liefde voor elkaar en hun rotsvaste vertrouwen in vrijheid en verlichting. In Nederland vonden ze ook die vrijheid en verlichting, waar ze zo naar snakten na dictatuur en onderdrukking te hebben meegemaakt. Nederland is ook het land van vrijheid, het land waar je mag zijn wie je wilt zijn, het land waarin je niet andermans religie wordt opgedrongen, het land waarin je anderen mag bespotten. Vrijheden die echter niet per se vanzelfsprekend zijn. Dat Nederland wil ik beschermen en strijden voor die vrijheden.”

Bekijk hieronder het kandidatenfilmpje van Ulysse Ellian voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Volg Ulysse

Bekijk onze andere Kamerleden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees meer