Contact

VVD Tweedekamerfractie

Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
070-3183036

Hoofd Voorlichting

Kees Berghuis

Plaatsvervangend Hoofd Voorlichting

Laura Huisman

Laura Huisman

070-3182872
Laura.huisman@tweedekamer.nl
Fractievoorzitter
Vice-fractievoorzitter/Campagneteam
Vreemdelingenzaken/migratie/AIVD/WIV
Terrorisme/politie/veiligheid/cybersecurity
Strafrecht/Koninklijk Huis
Energie/klimaat/emancipatie/media

Michiel Peters

070-3182977
m.peters@tweedekamer.nl
Cure
Care
VWS div
Medisch ethisch
VWS preventie
FIN
FIN/Pensioenen
FIN belastingen

Simon Kandelaars

070-3182967
s.kandelaars@tweedekamer.nl
OCW PO/VO/Sport
OCW HO/WO
OCW jeugdbeleid
BZK bestuur
BZK wonen en bouwen
BZK ruimtelijke ordening/OCW cultuur
BZK rijksdienst
BZK div/J&V div
EZK mededinging, MKB
EZK div
EZK telecom/post
I&W wegen/water/scheepvaart/luchtvaart
I&W milieu/spoor

Charlotte Fritschy

070-3182864
c.fritschy@tweedekamer.nl
Buitenlandse Zaken
Europa
Defensie/Koninkrijksrelaties
OS/BH/Integratie/Inburgering
Oorlogsgetroffenen
Sociale Zaken en werkgelegenheid
MBO/Volwasseneneducatie
LandbouwNatuur/visserij/tuinbouw

VVD Algemeen Secretariaat

Mauritskade 21
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
info@vvd.nl
070 361 30 61

Routebeschrijving

Hoofd Communicatie partij

Raymond Mens
Email: r.mens@vvd.nl

Sprekerscoördinatie

Voor sprekersaanvragen kunt u contact opnemen met: sprekers@vvd.nl

 

Heb je andere vragen? Laat het ons hieronder weten.

Een appje naar ons sturen kan ook!
Whatsapp +31623937475