Contact

VVD Tweedekamerfractie

Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
070-3183036

Hoofd Voorlichting
Kees Berghuis

Plaatsvervangend Hoofd Voorlichting
Laura Huisman

Laura Huisman
070-3182872
Laura.huisman@tweedekamer.nl
Fractievoorzitter
Vice-fractievoorzitter/Campagneteam
Vreemdelingenzaken/migratie/AIVD/WIV
Terrorisme/politie/veiligheid/cybersecurity
Strafrecht/Koninklijk Huis
Energie/klimaat/emancipatie/media

Michiel Peters
070-3182977
m.peters@tweedekamer.nl
Cure
Care
VWS div
Medisch ethisch
VWS preventie
FIN
FIN/Pensioenen
FIN belastingen

Simon Kandelaars
070-3182967
s.kandelaars@tweedekamer.nl
OCW PO/VO/Sport
OCW HO/WO
OCW jeugdbeleid
BZK bestuur
BZK wonen en bouwen
BZK ruimtelijke ordening/OCW cultuur
BZK rijksdienst
BZK div/J&V div
EZK mededinging, MKB
EZK div
EZK telecom/post
I&W wegen/water/scheepvaart/luchtvaart
I&W milieu/spoor

Charlotte Fritschy
070-3182864
c.fritschy@tweedekamer.nl
Buitenlandse Zaken
Europa
Defensie/Koninkrijksrelaties
OS/BH/Integratie/Inburgering
Oorlogsgetroffenen
Sociale Zaken en werkgelegenheid
MBO/Volwasseneneducatie
LandbouwNatuur/visserij/tuinbouw

VVD Algemeen Secretariaat

Mauritskade 21
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
info@vvd.nl
070 361 30 61

Routebeschrijving

Hoofd Communicatie partij

Raymond Mens
Email: r.mens@vvd.nl

Sprekerscoördinatie 

Voor sprekersaanvragen kunt u contact opnemen met: sprekers@vvd.nl

 

Heb je andere vragen? Laat het ons hieronder weten.

Help ons Nederland te verbeteren.
In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Meedoen met de VVD?
Word lid