Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Internationale dag tegen homofobie en transfobie

17 mei 2024

Vandaag is het de internationale dag tegen homofobie en transfobie. De VVD zet zich elke dag in voor een Nederland waar je vrij en veilig jezelf kunt zijn. Waar homofobie, transfobie, haatzaaien en discriminatie niks te zoeken hebben.

Die inzet moet in de hele samenleving gevoeld worden. In het hoofdlijnenakkoord met PVV, NSC en BBB heeft de VVD daarom afgesproken dat we ons gezamenlijk blijven inzetten voor het versterken van persoonlijke vrijheden. Dat we geweld gericht tegen LHBTIQ+-ers aanpakken en dat we mensen beschermen wanneer anderen willen dat ze hun seksuele gerichtheid onderdrukken.

Ook in de Kamer en overal in het land blijven we keihard strijden voor de vrijheid en veiligheid van minderheden. Op scholen, binnen organisaties, sportclubs, online en op straat. Door initiatieven als ‘Paarse vrijdag’ op scholen te ondersteunen, door het stoppen van overheidssubsidies van organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie en haatzaaien tegen LHBTIQ+-ers, en door zero-tolerancebeleid voor uitingen zoals homofobie en racisme in de sport.

Onze inzet gaat ook over het aanpakken van ongelijkheden die we niet altijd direct zien, maar die er wel zijn. Bijvoorbeeld wanneer je niet welkom bent bij oudergesprekken of kan meepraten over medische beslissingen voor je kind, omdat je niet het gezag over je kind hebt. We vinden het belangrijk dat je, ongeacht je relatievorm, als echte ouder van je kind wordt gezien. Daarom willen we een goede nieuwe wet voor meerouderschap en meeroudergezag. Ook blijven we knokken voor onze initiatiefwet voor het verbieden van ‘homogenezing.’ Deze ‘conversiehandelingen’ mogen geen plaats hebben in onze samenleving.

Dat is onze maatschappelijke opdracht. Samen bouwen we aan een Nederland waar iedereen vrij en veilig zichzelf kan zijn.

Confidental Infomation