Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Formatiedebat over verslag verkenner Kim Putters

20 maart 2024

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag 20 maart 2024 over het verslag van verkenner Kim Putters over zijn gesprekken met de fractievoorzitters. Kijk hier de bijdrage van Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

 

Spreektekst

Voorzitter,

Ook vandaag wil ik beginnen met mijn dank uitspreken.
Dank aan Kim Putters en zijn mensen, voor het vele werk dat ook aan dit verslag is voorafgegaan.

En dank voor het advies aan de vier partijen om een volgende fase in te gaan om een extraparlementair kabinet te vormen. Of zoals de heer Putters het noemt: een programkabinet.

Op het gebied van degelijke overheidsfinanciën en het versterken van onze internationale economische en veiligheidspositie moeten nu afspraken worden gemaakt.

Voorzitter, de VVD staat klaar om die volgende fase in te gaan. Hoe eerder, hoe beter dat we eindelijk aan de slag gaan met de inhoud
En eerlijk gezegd, begint daarmee wel het echte werk in deze formatie.
De verschillen tussen de vier partijen zijn niet klein, maar gelukkig is de wil om het te doen slagen groot. Dit is het moment om recht te doen aan de verkiezingsuitslag en de eerste en misschien wel laatste kans op een centrum rechtse koers. Dus wat mij betreft een versnelling hoger, de ego’s opzij en aan de bak.

Niet in ons eigen gelijk blijven hangen, maar samenwerken, met het landsbelang voorop

Nederland wacht al te lang op een kabinet dat de maatschappelijke uitdagingen van dit moment aanpakt.

Voorzitter, ik deel de mening van de heer Putters dat dit kabinet voldoende politieke binding, stabiliteit en bestuurbaarheid moet bieden. Wat de VVD betreft, dat heeft u mij eerder horen zeggen, geven we dat vorm door een gelijke mate van commitment van partijen, op inhoud en mensen.

Voorzitter, ten aanzien van de inhoud adviseert de heer Putters om een akkoord op hoofdlijnen te maken. Zodat een nieuw kabinet die ambities en doelen nader kan uitwerken.

Aan ons zal het ook in de komende fase niet liggen. Wij staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen.

Wat de VVD betreft bevatten die hoofdlijnen in elk geval wel duidelijke waarborgen voor onze drie basisprincipes, die wat de VVD betreft cruciaal zijn voor een sterk en weerbaar Nederland. Vandaag en in de toekomst. De kaders van het basisprincipe van een sterke rechtstaat staan in het verslag van Plasterk al goed beschreven. Op het gebied van degelijke overheidsfinanciën en het versterken van onze internationale economische en veiligheidspositie moeten nu afspraken worden gemaakt.

Dat betekent ook afspraken over de financiële spelregels. Heel simpel, dat we erkennen dat alles wat we uitgeven, eerst verdiend moet worden. Gratis geld bestaat niet. En dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Wij willen de portemonnee van mensen beschermen, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat we de staatsschuld niet onverantwoord laten oplopen, zodat onze kinderen met een enorme schuld achterblijven. En nee, de oplossing is dan niet lukraak voor iedereen de belastingen dan maar verhogen.
Dat betekent afspraken over het markeren van onze internationale positie.
Want als klein land hebben we een stevige internationale positie nodig, zodat er vrede en veiligheid terugkeert op ons continent, zodat het loont voor ons bedrijfsleven om in Nederland te investeren en te blijven, zodat we een betrouwbare partner en daarmee een gezaghebbende partner zijn voor andere landen. Dit gaat dus concreet over zaken als het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, ons lidmaatschap van de NAVO en bijbehorende verplichtingen, de steun aan Oekraïne en het nakomen van internationale klimaatafspraken.

Het verslag en advies van de heer Putters bieden een goede basis om een volgende stap richting de inhoud te zetten.

Aan ons zal het ook in de komende fase niet liggen. Wij staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen.

Voor een stabiel landsbestuur, dat bezig is met het oplossen van problemen. Dat zullen we constructief blijven doen.

Want de stabiliteit en toekomst van Nederland zijn voor ons altijd doorslaggevend.

Dank u wel.

Kijk hieronder de hele inbreng van Dilan Yeşilgöz-Zegerius terug.

Confidental Infomation