Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Akkoord: Aan de slag voor een veilig Nederland

16 mei 2024

Op 22 november heeft de kiezer een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. De VVD neemt haar verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken. Zoals wij altijd onze verantwoordelijkheid nemen om ons land stabiel te houden en vooruit te helpen.

Want wij zijn zuinig op Nederland. Wij beschermen wat we hebben opgebouwd en willen problemen oplossen zodat we het nóg beter krijgen. Daar hebben alle Nederlanders recht op.

Het is goed dat deze vier partijen tot een akkoord zijn gekomen. De VVD heeft hier vertrouwen in, want op de voor ons cruciale punten zijn strikte afspraken gemaakt. Onze liberale basisprincipes, die wij vanaf dag één hebben ingebracht, staan stevig overeind.

Er is veel gaande in de wereld. Dat vraagt om een stabiel Nederland met een stabiel landsbestuur. Dat ons land veilig houdt en onze vrijheden en onze manier van leven verdedigt. In Nederland en samen met onze bondgenoten in de wereld om ons heen. Mensen vragen terecht om oplossingen voor de problemen waar zij in hun leven tegenaan lopen. Zij hebben de afgelopen tijd te vaak zorgen over ‘de politiek’ gehad. Wij zien hun zorgen en pakken deze op.

De veiligheid van ons land is een prioriteit van dit te vormen kabinet. Dit akkoord bevat de maatregelen om ons zo veilig mogelijk te houden en trekt daar budget voor uit. We blijven inzetten op het bestrijden van drugscriminaliteit en het tegengaan van ondermijning. En we nemen onze verantwoordelijkheid voor veiligheid in de wereld. We voldoen aan de NAVO-norm en de steun aan Oekraïne blijven we verzekeren zodat we Poetin buiten de deur houden.

Met dit akkoord liggen er stevige maatregelen die de VVD al tijden voorstelt, maar die we niet konden realiseren in eerdere kabinetten. Maatregelen om grip te krijgen op de ongecontroleerde instroom van mensen naar ons land. Zodat Nederland dat vrije en veilige land blijft waarin we draagvlak behouden voor opvang voor de meest kwetsbaren, zuinig zijn op onze verworvenheden en onze vrijheid beschermen.

Ook onze basisvoorwaarden voor een financieel verstandig beleid staan overeind. Er is ruime aandacht voor versterking van de positie van mensen met een middeninkomen door lastenverlichting en het op termijn bijna gratis maken van kinderopvang. Kortom, we zorgen dat wie zijn of haar best doet, het in ons land gewoon goed heeft en een betaalbaar leven kan leiden.

En ook onze ondernemers worden niet vergeten. We geven hen weer lucht en ruimte om onze welvaart te vergroten door handel, slimme uitvindingen en groene groei. Maar ook door minder regels op te leggen en belastingverhogingen terug te draaien.

We werken aan de betaalbaarheid van wonen, zowel voor mensen met een huurhuis als met een koophuis. De hypotheekrenteaftrek blijft in stand. Ook zorgen we dat er zowel huur- als koopwoningen worden gebouwd.

We gaan door met goed klimaatbeleid. En we doen dat met een extra stevige rol voor kernenergie.

Nu is het zaak deze maatregelen te gaan uitvoeren. Om te laten zien aan Nederlanders dat de politiek aan hun kant staat. Met een stabiel kabinet dat Nederland veilig houdt in een onrustige wereld. Dat zorgt dat we het straks weer beter krijgen.

En nu aan de slag. Het heeft lang genoeg geduurd.

Doe mee met de VVD. Word lid!

Confidental Infomation