Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Tweede Kamerlid Silvio Erkens over het klimaatbeleid

26 april 2023
Silvio Erkens.

Wij staan voor een ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Een positief klimaatbeleid. Niet Nederlanders financieel klemzetten of bedrijven wegpesten. Maar onze verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd ons leven juist mooier en beter maken.

Met het klimaatpakket van het kabinet worden we voor onze energie onafhankelijker, geven we ons land schoon en veilig door aan de volgende generaties, versterken we ons toekomstige verdienvermogen en helpen we huishoudens en bedrijven met het verlagen van de energierekening.

Ambitieus klimaatbeleid kun je op verschillende manieren vormgeven. Voor ons is belangrijk dat het uitvoerbaar is en dat de kosten voor huishoudens en ondernemers betaalbaar blijven. De energiekosten zijn immers al torenhoog. De overheid moet mensen en bedrijven dus helpen om de stap te zetten.

We hebben afgesproken om onze CO2-uitstoot in 2030 met tenminste 55% te verminderen. Daar staan we voor. Tegelijkertijd vinden wij dat we moeten stoppen met het eeuwige getob over klimaatdoelen. Veel belangrijker zijn de concrete plannen en de manier waarop we die gaan uitvoeren.

Met het klimaatpakket gaan we het volgende doen voor Nederland:

Energie

Met dit klimaatpakket worden we voor onze energie onafhankelijker van onvrije landen. We investeren grootschalig in energie van eigen bodem. Van kernenergie tot aardwarmte en van zonne-energie tot waterstof.

De VVD is heel tevreden dat we nu ook actief aan de slag gaan met kleine modulaire kernreactoren (SMR’s), naast de twee grote nieuwe kerncentrales. Er wordt geld uitgetrokken om provincies te helpen met SMR-projecten. Hier heeft Kamerlid Silvio Erkens vaak voor gepleit in de Tweede Kamer.

Economie

De VVD vindt het belangrijk dat we bedrijven in Nederland verduurzamen in plaats van ze de grens over te jagen. Dan gaan ze in het buitenland namelijk door met vervuilen en daar schiet de planeet niets mee op. De grote industrie moet wel echt sneller gaan verduurzamen. Daar gaan we ze bij helpen. Zodat we een schonere en sterkere economie krijgen.

Daarnaast heeft Nederland grote kansen op het gebied van circulariteit. Hier liggen veelbelovende nieuwe verdienmodellen om de economie van de toekomst op te bouwen. Biobased bouwen, circulaire plastics, en meer. Dat betekent groene kansen voor ondernemers.

Betaalbaarheid

Nederlanders krijgen hulp bij het verduurzamen van hun woning. Er worden miljarden uitgetrokken voor isolatie. Daarmee helpen we het klimaat én verlagen we de energierekening. Ook is er geld beschikbaar om het mkb en andere bedrijven te helpen met verduurzamen.

Positieve maatregelen

Een tijd terug kwam het adviesrapport IBO klimaat uit. Veel van de voorgestelde maatregelen hebben wij toen bestempeld als pestmaatregelen. Het leek in dat rapport wel alsof klimaatbeleid pijn moest doen. Het leven (en met name energie) was volgens dit rapport te goedkoop.

Gelukkig ziet het klimaatpakket van het kabinet er heel anders uit. Geen klimaatbelastingen, maar juist heldere regels en subsidies om ondernemers en huishoudens te helpen met verduurzamen. Zo verbeteren we het klimaat op een positieve en liberale manier.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation