Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Stop met het zinloos zwartmaken van kernenergie.

14 februari 2023
Silvio Erkens.

Vorige week kondigde Greenpeace aan dat ze de Europese Commissie voor de rechter sleept omdat deze het etiket ‘groen’ heeft gegeven aan kernenergie. De decennialange kruistocht tegen kernenergie door milieugroepen, maar ook door partijen als GroenLinks, gaat maar door. Dat is jammer en nogal onverstandig, want met meer kernenergie hadden we nu al een betaalbaardere én schonere energievoorziening kunnen hebben.

Je zou toch denken dat partijen die de mond vol hebben van het tegengaan van klimaatverandering, alles op alles zetten om een van de meest bewezen en succesvolste technieken voor het omlaag brengen van de CO2-uitstoot, namelijk kerncentrales, te stimuleren.

Lees het hele opinieartikel van Tweede Kamerlid Silvio Erkens op de website van EW magazine.


Standpunten kernenergie:

Kernenergie is een schone en stabiele energiebron.

Kernenergie is een schone en stabiele energiebron. In de combinatie van verschillende energiebronnen kiezen wij daarom bewust ook voor kernenergie.

Natuurlijk staat veiligheid daarbij voorop: in Nederland is alleen plaats voor de modernste kerncentrales. Wij willen dat omwonenden meer en betere informatie krijgen over de kerncentrale in hun buurt. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van een Belgische kerncentrale in de grensregio wonen.

Met kernenergie kunnen we de klimaatdoelen van Parijs halen, door in 2050 volledig CO2-neutraal elektriciteit op te wekken. Daarom willen wij meer kernenergie mogelijk maken in Nederland. Dat doen we onder andere door overheidssteun te verlenen en investeerders zekerheid te bieden.

Een schone energiemix waarop we altijd kunnen vertrouwen.

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.

Wij willen een energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Kernenergie is een onmisbaar onderdeel van die mix.
De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren. Ook willen wij meer subsidies voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen.

Als subsidies voor bijvoorbeeld windmolens in de toekomst niet meer nodig zijn, dan willen wij deze afbouwen. Zo kunnen we dat geld investeren in andere technieken.

Confidental Infomation