nieuws-image
7 oktober 2020

In Nederland beslis je over je eigen leven.

Download hier de initiatiefnota ‘In Nederland beslis je over je eigen leven’

 

Tweede Kamerlid Bente Becker is glashelder: in Nederland beslis je over je eigen leven. Daar maakt zij werk van door middel van stevig pakket aan maatregelen.

 

Baas zijn over je eigen leven.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat we de baas zijn over ons eigen leven. Vele van ons weten gelukkig niet beter. Toch worden uit naam van religie, traditie en cultuur talloze vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden onderdrukt. Niet alleen in uithoeken van de wereld.

Maar ook in Nederland.

Ook in het vrije Nederland zijn er vrouwen gevangen in een huwelijk. Durven mensen het geloof de rug niet toe te keren. Vrezen homo’s hun eigen familie. Terwijl vanuit Den Haag overal op de planeet onderdrukte mensen geholpen worden, vinden de misstanden ook in ons mooie land plaats en wordt daar nog te vaak van weggekeken.

Het is tijd voor actie om dat te stoppen. Daarom hebben wij een plan. Een groot aantal concrete maatregelen die in samenhang iets doen aan het probleem van eergerelateerd geweld en het ontbreken van zelfbeschikking.

Om te beginnen moet het afgelopen zijn met vrouwenbesnijdenis en maagdenvliesherstel. Wij willen extra hulpverleners inzetten om vluchten van en naar risicolanden te controleren. Artsen en gezondheidsinstellingen wordt verboden maagdenvliesherstel te verrichten of aan te bevelen. En familieleden en partners die daartoe aanzetten moeten strafbaar gesteld worden.

 

Eergerelateerd geweld straffen

Mensen die zich schuldig maken aan eergerelateerd geweld moeten stevig worden gestraft. Maar ook de omgeving, zoals familieleden die een bedreiging vormen voor het slachtoffer, moeten worden aangepakt. Want met het aanpakken van alleen die ene dader, is het slachtoffer vaak niet veilig. Daarbij moet bovendien veel vaker een gebieds- en huisverbod worden opgelegd, met een GPS-enkelband om dit daadwerkelijk te controleren. Zo hoeft niet het slachtoffer te vluchten, maar kunnen de daders worden verwijderd uit de omgeving van het slachtoffer.

 

Kennis en hulp van deskundigen

Bij bedreiging hoor je op de juiste manier geholpen te worden, weten dat je om hulp kan vragen zonder bang te hoeven zijn dat je partner daar direct achter komt. Dit doen we door te zorgen dat de politie over de juiste kennis beschikt. Zo hebben we in Nederland een Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en een Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang. We kunnen de kennis van deze deskundigen vaker, sneller en beter benutten. Om misstanden te voorkomen en om ze aan te pakken. Meldingen bij de politie moeten altijd worden doorgegeven aan Veilig Thuis, zodat ook de kinderen in het gezin beschermd kunnen worden en de school betrokken kan worden.

 

Werk en onafhankelijkheid

Werk en financiële onafhankelijkheid voor vrouwen zijn cruciaal om ze daadwerkelijk zelfbeschikking te kunnen bieden. Als een gezin afhankelijk is van een uitkering, wordt nu vaak alleen de man begeleid in zijn zoektocht naar werk. Gemeenten horen dat standaard ook voor de vrouw te gaan doen. Met banken willen we afspraken maken om er veel strenger op toe te zien dat ook de vrouw toegang heeft tot de rekening en de mogelijkheid heeft haar eigen rekening te openen.

 

Onderwijs

Ten slotte willen we zo vroeg mogelijk beginnen met het voorkomen van ellende. Daarom is zelfbeschikking onderdeel van de verplichte lessen over burgerschap op school. Zodat meisjes én jongens dat als kind al vanzelfsprekend gaan vinden. Voor nieuwkomers is het onderdeel van de (voor)inburgering in het asielzoekerscentrum. Dat betekent niet alleen les over de Nederlandse normen en waarden, maar ook concrete informatie over plekken waar men hulp kan vinden.

Met dit pakket van uiteenlopende maatregelen willen wij onderdrukking in Nederland terugdringen. Het is onze plicht daar structureel ons best voor te doen.

Want in Nederland beslis je over je eigen leven.

Download hier de initiatiefnota ‘In Nederland beslis je over je eigen leven’


Bekijk meer

Heb je een vraag? App ons!