Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Het stikstofdebat met Thom van Campen

29 juni 2022
Tweede Kamerlid Thom over stikstof

Deze week hebben we een belangrijk debat gevoerd over de maatregelen die we moeten nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat is nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het slot te halen. Wij begrijpen goed dat de doelen en richtingen die het kabinet naar buiten heeft gebracht hard zijn aangekomen bij boeren en de landbouwsector.

Nu komt het aan op de uitwerking. Provincies gaan met boeren en andere betrokkenen rond de tafel om concrete plannen te maken, op maat voor ieder gebied. Bij het stikstofdebat heeft Thom van Campen een aantal voorstellen gedaan om het beleid verder aan te scherpen. De voorstellen gaan onder andere over een landelijk dekkend stikstofmeetsysteem, succesvolle innovatie, een eerlijke verdeling van de stikstofopgave en inzicht in de staat van de natuur.

Landelijk dekkend stikstofmeetsysteem
Bij de stikstofaanpak wordt gebruikgemaakt van theoretische modellen en metingen. De VVD wil dat de bestaande onzekerheden bij die modellen zoveel mogelijk worden weggenomen. Bijvoorbeeld door verbetering van het meetnetwerk of door metingen van stikstofuitstoot op bedrijfsniveau. Daarom hebben wij de regering gevraagd om een plan op te stellen voor een landelijk dekkend meetsysteem voor stikstof.

Succesvolle innovaties
Techniek en innovatie kunnen een belangrijke rol spelen om de stikstofuitstoot te beperken en de natuur te herstellen. Zo kunnen we onze mooie natuur doorgeven aan toekomstige generaties.

Het is daarbij essentieel dat innovatieve toepassingen ook juridisch houdbaar blijven voor boeren. We kunnen niet verwachten dat boeren grote investeringen doen in nieuwe systemen, als ze vervolgens alsnog in onzekerheid verkeren over hun vergunning.

Daarom hebben wij de regering gevraagd om samen met de agrarische sector de succesvolle innovaties in kaart te brengen en onzekerheden van innovaties op de zogenaamde ‘Rav-lijst’ weg te nemen. Zo kunnen boeren met een gerust hart investeren in goedgekeurde systemen en daarmee hun stikstofuitstoot beperken.

Eerlijke verdeling vermindering stikstofuitstoot
Boeren spelen een belangrijke rol bij de vermindering van de stikstofuitstoot, maar zij zijn niet de enigen. Ook andere sectoren, zoals de industrie en mobiliteit, moeten een eerlijke bijdrage leveren aan de stikstofvermindering. Daarom gaat de regering in kaart brengen hoeveel de industrie en mobiliteit met hun verduurzamingsplannen gaan bijdragen aan de stikstofvermindering. Waar nodig kunnen we extra maatregelen nemen om nabijgelegen natuurgebieden te beschermen.

Stikstofdashboard
Ook hebben wij het kabinet verzocht om een stikstofdashboard te maken, waarmee iedereen inzicht kan krijgen in de stikstofaanpak. Zo kan men per gebied de voortgang van het natuurherstel volgen. Voor het draagvlak in de samenleving is het belangrijk dat iedereen de effecten en resultaten online kan volgen.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation