Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Gezamenlijke verklaring Duthler / VVD

12 juli 2023

Tussen de VVD en Anne-Wil Duthler heeft een juridisch geschil gespeeld naar aanleiding van het feit dat de toenmalige voorzitter van de Eerste Kamer fractie van de VVD in april 2019 voortijdig besloot dat Anne-Wil Duthler geen deel meer kon uitmaken van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, welk besluit werd gesanctioneerd door de VVD-fractie.

Partijen betreuren dat het geschil tot een procedure is gekomen, maar inmiddels kunnen zij berichten dat de verhoudingen weer zijn genormaliseerd. Het geschil is beëindigd.

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met:

VVD: de heer Simon Kandelaars, woordvoerder, [email protected], 06 21377227

Anne-Wil Duthler:    mevrouw mr. Charissa Koster (juridisch adviseur, DayOne advocaten): [email protected], 06-53538576.

Op inhoudelijke vragen over de rechtszaak zal geen commentaar worden gegeven.

Confidental Infomation