Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De verkiezingsuitslag

24 november 2023

Wij zijn dankbaar voor 1,5 miljoen Nederlanders die ons afgelopen woensdag hun vertrouwen hebben gegeven. Maar we moeten eerlijk zijn, we hebben ook een klap gehad. We hebben tien zetels verloren. Een signaal dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.

Deze verkiezing kent twee grote winnaars. PVV en NSC. Beide hebben 20 zetels gewonnen. Zij hebben vaak gezegd dat het goed zou zijn een periode zonder de VVD te besturen. Wij vinden dat zij nu het initiatief moeten nemen om een kabinet te vormen.

Wij hebben 13 jaar deelgenomen aan het landsbestuur. Maar met deze uitslag past ons nu een andere rol. Wij zien onze plek in de Tweede Kamer en het is aan anderen het landsbestuur vorm te geven. Wij zijn een partij die altijd verantwoordelijkheid neemt om problemen op te lossen. Dat geldt dus ook nu. Wij zullen recht doen aan de verkiezingsuitslag door een kabinet van winnaars mogelijk maken en dat niet te blokkeren. Dus rechts beleid dat echte oplossingen biedt voor het land zullen wij steunen.

Dat betekent dat wij de bereidheid hebben zo’n kabinet op een nader te bepalen wijze te gedogen. De precieze vorm zal moeten blijken als de onderhandelende partijen hun voorstellen op tafel leggen. Voor ons is het uitgangspunt dat wij het oplossen van problemen niet in de weg zullen staan. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van het asielvraagstuk. Daarbij geldt dat wij voor onszelf een aantal inhoudelijke randvoorwaarden zullen formuleren waarop we voorstellen zullen beoordelen.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation