Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Begrotingsplannen kabinet: noodzakelijke ingrepen tegen een oplopend tekort.

28 april 2023

Door het kabinet zijn nieuwe begrotingsafspraken gemaakt in de zogenaamde Voorjaarsnota. Dit gebeurt ieder jaar. Dit jaar liggen er grote opgaven. Door de gestegen rente, extra kosten voor asielopvang en andere problemen, loopt het begrotingstekort de komende jaren op. Het is daarom goed dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt in de uitgaven. De tijd van ‘gratis geld’ is echt voorbij.

 

Voor de VVD is het belangrijk dat tekorten worden aangepakt door minder uit te geven, niet door de belastingen te verhogen. Dat gaat nu ook gebeuren. Defensie wordt uitgezonderd van deze bezuinigingen en Justitie & Veiligheid hoeft minder bij te dragen om de financiële tekorten op te lossen. Onze veiligheid blijft daarmee voorop staan en de investeringen in Defensie – die door de oorlog in Oekraïne broodnodig zijn – blijven overeind. Alle andere departementen moeten wel de broekriem aanhalen. Daar kunnen ook maatregelen tussen zitten die vervelend zijn, maar wel noodzakelijk om te voorkomen dat de financiële problemen groter worden.

Voor de VVD is het belangrijk dat de overheidsfinanciën onder controle blijven. Het is daarom goed dat het kabinet juist in onzekere tijden verantwoordelijkheid neemt.

Confidental Infomation