Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Aanpak asielcrisis

26 augustus 2022
Kandidatenlijst.

De afgelopen weken zien en horen we keer op keer hoe de opvang van asielzoekers in ons land uit zijn voegen barst. Het gegeven dat te veel mensen hier naartoe komen in de hoop hier een nieuw leven op te kunnen bouwen, is niet nieuw. Maar niet eerder was zo zichtbaar dat we de aantallen waarin mensen zich melden, in ons land gewoonweg niet kunnen dragen.

 

Natuurlijk willen wij er zijn voor mensen in nood. Zo zitten we in elkaar. Dat zagen we toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Dan doen we wat nodig is. Door mensen ter plekke te helpen en in ons eigen land noodopvang te organiseren.

 

Maar we kunnen niet iedereen structureel in ons land opvangen. Niet in de aantallen waarin mensen hier naartoe komen. Niet als we zien dat mensen die hier niet mogen blijven, in de praktijk nog te vaak niet vertrekken. En niet als we zien dat de mensen die hier wel mogen blijven, nauwelijks nog doorstromen van de azc’s naar definitievere plekken.

 

We moeten er dus bovenal zorgen dat uiteindelijk minder mensen hier onderdak nodig hebben. Anders krijgen we dit nooit onder controle. De afgelopen weken heeft het kabinet gewerkt aan een pakket met dat soort maatregelen. En vandaag is het gelukt om daadwerkelijk afspraken te maken. Om op al die vlakken tegelijk, te doen wat nodig is. Te zorgen dat hier inderdaad minder mensen naartoe komen. Dat mensen die moeten vertrekken, dat ook doen. En om te zorgen dat we de doorstroom uit azc’s naar reguliere woningen, voor die mensen die wel mogen blijven, versnellen. De VVD vindt dat het kabinet hiermee goede afspraken heeft gemaakt.

(Tekst gaat verder na afbeelding)
Aanpak asielcrisis

Beperken instroom asielzoekers
Goed, omdat het met dit pakket aan maatregelen daadwerkelijk wordt gewerkt aan het terugdringen van de instroom van asielzoekers. Zo kunnen statushouders die geen woonruimte hebben, niet ook nog hun familie over laten komen. Die kunnen we gewoonweg niet huisvesten. Daarom vinden we het goed dat het kabinet heeft afgesproken om de zogenaamde ‘nareis’ tijdelijk stop te zetten. Hetzelfde geldt voor het feit dat Nederland tot eind 2023 geen asielzoekers gaat hervestigen die onder de afspraken met Turkije vallen. Het kabinet gaat grenscontroles intensiveren met extra mobiele eenheden van de marechaussee, zodat illegale migranten en andere mensen die hier niet thuishoren, bij de grens tegen worden gehouden.

 

Overlastgevende asielzoekers
Asielzoekers die zich in ons land misdragen, worden sneller en harder aangepakt. En als duidelijk is dat je hier niet mag blijven, zul je sneller moeten terugkeren. Daarvoor creëert het kabinet plekken met sobere voorzieningen, waar je bovendien ieder moment klaar staat om te vertrekken. En er wordt sneller gekeken naar aanvragen van mensen die uit een veilig land afkomstig zijn of via een ander veilig land zijn gereisd. Daarnaast vinden we het goed dat er, zoals we in het coalitieakkoord al afspraken, verder wordt gewerkt aan het ongewenst kunnen verklaren van mensen die niet mogen blijven, maar niet mee willen werken aan hun vertrek.

 

Doorstroom van statushouders verhogen door flexwoningen
Om te voorkomen dat azc’s overbelast blijven, zullen we er voor moeten zorgen dat de mensen die hier mogen blijven, doorstromen. Het is al ongelooflijk krap op de woningmarkt, dus goed dat er extra geld wordt uitgetrokken om meer flexwoningen te creëren. Niet alleen voor statushouders, maar ook de twee derde van die woningen die voor starters worden gereserveerd.

 

Scherp toezien op afspraken
Ook met deze maatregelen zullen de problemen van vandaag niet in een keer worden opgelost. Maar we zien dat het kabinet alles op alles zet om te voorkomen dat we keer op keer met zo’n grote toestroom van mensen te maken krijgen. Want de taferelen die we de afgelopen weken zien, wil niemand zien. We zullen er als VVD op toezien dat deze afspraken worden nagekomen. En we houden goed in de gaten of het voldoende is en er daadwerkelijk wordt gedaan wat nodig is om deze crisis op te lossen.

 

Confidental Infomation