Onze leden van het

Europees Parlement.

Deze vijf mensen vertegenwoordigen de kiezers van de VVD in het Europees Parlement.