Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid VVD

De VVD staat voor een duidelijk en krachtig integriteitsbeleid. Het hoofdbestuur van de VVD heeft integriteit hoog in het vaandel staan en voert sinds 2013 actief een integriteitsbeleid. Het beleid bestaat uit een aantal (vuist)regels, procedures en voorzieningen zoals de Dilemmacommissie, de Permanente Commissie Integriteit en een Vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt ook bij scouting van nieuwe leden, aantreden van nieuwe bestuursleden en het opleiden van leden aandacht aan integriteit besteed door middel van nieuwsbrieven, cursussen en tijdens congressen.

Dilemmacommissie

Leden en bestuurders met vragen en dilemma’s omtrent integriteit moeten altijd direct ergens terecht kunnen. Daarom heeft het Hoofdbestuur de Dilemma Commissie ingesteld.

Leden en bestuurders kunnen met een lid van de Dilemma Commissie in gesprek over een bestaand dilemma, waarbij het lid of de bestuurder door het commissielid wordt gesproken en desgewenst wordt geadviseerd, waarbij het lid kan worden doorverwezen naar de Permanente Commissie Integriteit of de vertrouwenspersoon binnen de VVD.

Bij vragen en dilemma’s omtrent integriteit kunt u contact opnemen met de Dilemma Commissie. De Dilemma Commissie is bereikbaar per e-mail: [email protected].

Permanente Commissie Integriteit

Leden van de VVD kunnen bij de Permanente Commissie Integriteit (ook bekend als ‘PCI’) terecht voor vragen over integriteit of meldingen over mogelijke integriteitsschendingen. De PCI doet onderzoek naar en oordeelt over integriteitszaken, waarbij gekeken zal worden of de door het Hoofdbestuur vastgestelde Vuistregels Integriteit zijn overtreden en/of dat gedragingen in strijd zijn met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de VVD.

Leden van de VVD kunnen de Vuistregels Integriteit raadplegen via MijnVVD.

Voor vragen en meldingen gericht aan de Permanente Commissie Integriteit kunnen leden een e-mail sturen naar: [email protected].

Vertrouwenspersoon

De VVD heeft een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld waar leden van de VVD bij terecht kunnen om te praten of te sparren over mogelijke gevallen van grensoverschrijdend gedrag en voor wie het doorlopen van een formele procedure (nog) een stap te ver is of twijfelt over het doorlopen van het proces. Het gesprek met de vertrouwenspersoon is laagdrempelig en vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar ook het lid doorverwijzen naar de juiste commissie of persoon binnen de Vereniging.

Voor vragen en verzoeken gericht aan de Vertrouwenspersoon kunnen leden een e-mail sturen naar: [email protected].

 

Confidental Infomation