Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Zetels bij verkiezingen.

Het is een woord dat je rond de verkiezingen veel hoort: zetels. Politieke partijen winnen of verliezen zetels, er is een zetelverdeling, maar hoe werkt het nu precies?

Tweede Kamer

Een zetel is de plek van een gekozen volksvertegenwoordiger. De Tweede Kamer heeft in totaal 150 zetels. De Eerste Kamer heeft in totaal 75 zetels. Hoe meer stemmen een politieke partij haalt, hoe meer mensen er namens die partij gekozen zijn, dus hoe meer zetels de partij krijgt. Om te bepalen of een partij zetels wint of verliest, vergelijk je met de laatste verkiezingen. De VVD heeft op dit moment 24 zetels. Bekijk hier welke Kamerleden er namens de VVD in de Tweede Kamer zitten.

Meerderheid

Om wetten door te voeren en beleid te maken, moet een meerderheid van de Tweede Kamer goedkeuring geven. Dat betekent dat minstens 76 van de 150 Kamerleden vóór moeten stemmen. Om krachtdadig te kunnen regeren, proberen politieke partijen daarom direct na de verkiezingen een coalitie te vormen die minstens 76 zetels in de Tweede Kamer heeft.

Berekening

Om de zetelverdeling na de verkiezingen te bepalen, wordt de kiesdeler gebruikt. Dat is het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is dus het aantal stemmen dat je nodig hebt voor één zetel. Zo kan worden uitgerekend hoeveel zetels elke partij krijgt.

Provinciale Staten en Europese verkiezingen

Ook bij andere verkiezingen dan die voor de Tweede Kamer worden zetels verdeeld. Nederland heeft bijvoorbeeld 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement te verdelen bij de Europese verkiezingen. Het aantal zetels in Provinciale Staten verschilt per provincie. Zo heeft Zuid-Holland 55 zetels en Flevoland 41. Ook het aantal zetels in de gemeenteraden verschilt. Dit heeft te maken met het inwoneraantal.

Confidental Infomation