Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Wie mag stemmen.

Als je stemgerechtigd bent, ontvang je daarvoor automatisch een stempas. Stemmen is niet verplicht. Wie mag stemmen en wie niet?

Tweede Kamer

Voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer gelden twee voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder en je hebt de Nederlandse nationaliteit. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand anders dat voor je laten doen met een volmacht. Lees hier wat je moet doen als je niet kunt stemmen.

Provinciale Staten

Voor de provinciale verkiezingen gelden drie voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder, je hebt de Nederlandse nationaliteit en je woont in de provincie waarvoor de verkiezingen plaatsvinden. Je kunt dus niet voor Provinciale Staten van Flevoland stemmen als je in Limburg woont. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand anders dat voor je laten doen met een volmacht. Lees hier wat je moet doen als je niet kunt stemmen.

Gemeenteraad

Voor de gemeenteraadsverkiezingen gelden drie voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder, je hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat (of je hebt een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland) en je woont in de gemeente waarvoor de verkiezingen plaatsvinden. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand anders dat voor je laten doen met een volmacht. Lees hier wat je moet doen als je niet kunt stemmen.

Europees Parlement

Voor de Europese verkiezingen gelden twee voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder en je hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand anders dat voor je laten doen met een volmacht. Lees hier wat je moet doen als je niet kunt stemmen.

Uitgesloten van stemrecht

Bij bepaalde misdrijven kan de rechter besluiten een gevangene uit te sluiten van het stemrecht. Zij ontvangen dan geen stempas. In de praktijk komt dat niet vaak voor. Gevangen zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen natuurlijk niet zomaar naar het stemhokje, tenzij ze verlof krijgen. Meestal kunnen ze dus alleen stemmen door een ander een volmacht te geven.

Verstandelijke of lichamelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben gewoon stemrecht. Zij moeten dan wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, want om beïnvloeding te voorkomen mogen ze geen hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje mag wel. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen als ze dat nodig hebben wel ondersteuning krijgen in het stemhokje. Het gaat dan bijvoorbeeld om blinden of mensen met Parkinson.

Confidental Infomation