Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden.
Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd.

DOWNLOAD HIER HET HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA
DOWNLOAD HIER DE SAMENVATTING

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

DOWNLOAD HIER HET HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA
DOWNLOAD HIER DE SAMENVATTING

Economie en overheid

Een sterke overheid die soms ingrijpt in de economie. Lagere lasten voor middeninkomens en het mkb. Uit de crisis door economische groei in plaats van bezuinigingen.

Werk en zekerheid

Een goed vangnet voor iedereen, inclusief zzp’ers. Steun voor werkende middeninkomens. Werken en ondernemen aantrekkelijker maken, hoger minimumloon.

Onderwijs en vrijheid

Goed onderwijs als norm, excellentie stimuleren. Kinderen beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school. Scholen beschermen tegen buitenlandse haatzaaiers.

Volksgezondheid en zorg

Doorgeschoten marktwerking en bureaucratie rechtzetten. Zorg betaalbaar houden, eigen risico bevriezen. Vaccineren tot norm maken.

Internationale politiek

Versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere machtsblokken. Voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp.

Migratie en integratie

Europese buitengrenzen bewaken, migranten naar veilige landen buiten de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. Minder vrijblijvendheid bij integratie.

Veiligheid

Drugscriminelen harder en creatiever aanpakken. Vrijheden van jihadisten en haatpredikers beperken. Minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristen.

Klimaat en duurzaamheid

Kernenergie om klimaatdoelen te halen. Lagere energiebelasting voor huishoudens, hogere voor vervuilende industrie. Nakomen van de gemaakte klimaatafspraken.

Wonen en vervoer

Betaalbare woningen voor kopers en huurders. Stimuleren van woningbouw door een nationaal bouwfonds. Extra investeren in bereikbaarheid.

Landbouw en natuur

Ruimte en ondersteuning voor boeren om te innoveren. Duidelijke en haalbare doelen voor verduurzaming landbouw. Natuur beschermen, dierenmishandelaars aanpakken.

Overheid en democratie

Tussentijdse verkiezingen in gemeenten en provincies mogelijk maken en actiever optreden tegen discriminatie.

Confidental Infomation