Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met kwaliteit van leven . Daar investeren we in. We geven prioriteit aan meer woningen en woonvormen zoals hofjes. Daar kunnen mensen zelfstandig, of in nabijheid van elkaar, oud worden. Eventueel met hulp van zorg en ondersteuning. Er wordt rekening gehouden met woonwensen en slimme snufjes maken huishoudelijke taken makkelijker.

Ook de omgeving bepaalt het woonplezier, zoals winkelbuurten en voorzieningen waar mensen hun vrije tijd kunnen besteden. We willen dat gemeenten en corporaties hierover afspraken maken.

Niet voor iedereen is zelfstandig wonen met zorg mogelijk. Als je echt bent aangewezen op intensieve zorg, dan wil je dat er een plek voor je is in een fijn verpleeghuis, met de beste kwaliteit van zorg. Voor deze mensen houden we plekken beschikbaar.

We willen een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de wijkverpleegkundige. Zo worden mensen snel en goed op de juiste plek geholpen. We verbeteren digitale vaardigheden van senioren, zodat zij makkelijk en snel contact kunnen hebben met bijvoorbeeld een mantelzorger of zorgmedewerker. Daardoor hoeven zij niet onnodig te reizen.

Confidental Infomation