Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Het hebben van werk is de beste en snelste route naar volwaardige deelname aan onze samenleving. Op de werkvloer komen nieuwkomers namelijk sneller in aanraking met onze taal en normen en waarden. Het hebben van werk is geen keuze, maar een norm die we moeten uitdragen. Om nieuwkomers hierin te ondersteunen, willen we aan de slag met startbanen. Wanneer nieuwkomers weten dat ze hier mogen blijven, bieden we ze standaard een baan aan om ze een goede start te geven. Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om nieuwkomers startbanen aan te bieden. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met sectoren die een tekort aan mensen hebben. Zo kunnen nieuwkomers aan de slag waar ze het meest nodig zijn, bijvoorbeeld in de bouw, de horeca en de zorg. We nemen onnodige drempels weg bij het erkennen van diploma’s, zodat de talenten en kwaliteiten van nieuwkomers zo goed mogelijk benut worden.

Confidental Infomation