Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen de huidige wettelijke doelen van 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050 behouden. Ook voegen we een tussendoel toe, van 85% CO2-reductie in 2040. Zo zorgen we dat blijven verduurzamen.

Volgens experts is het belangrijk dat we in 2035 al geen CO2 meer uitstoten in onze elektriciteitsvoorziening. Om dat te halen, is het belangrijk dat we meer kerncentrales gaan bouwen dan we nu al doen.

Confidental Infomation