Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De arbeidsmarkt moet hervormd worden. We willen meer zekerheid bieden aan werkend Nederland en meer ruimte gunnen aan ondernemers.

Hardwerkende mensen in een flexibel contract moeten beter weten waar ze op kunnen rekenen. Daarom stoppen we met onzekere arbeidscontracten. En werknemers moeten meer vrijheid krijgen bij het combineren van hun werk met het dagelijkse leven, bijvoorbeeld via meer thuiswerken en flexibelere werktijden.

We hebben in Nederland heel veel talent. Dat moeten we op de juiste manier benutten. Daarom kiezen we voor een leven lang ontwikkelen en leren. Zodat iedereen door kan blijven groeien. Discriminatie op de arbeidsmarkt pakken we aan.

Ondernemers willen goed voor hun personeel zorgen, maar regels zitten dat nu vaak in de weg. Daarom willen we meer ruimte bieden. We verlagen de werkgeverslasten voor het mkb. En we gaan door met de plannen om werkgevers minder risico te laten lopen als een werknemer ziek wordt.

Goed werkgeverschap moet beter beloond worden. Daarom zorgen we ervoor dat werkgevers hun mensen meer belastingvrije vergoedingen kunnen uitkeren voor reiskosten. En als een werkgever iemand helpt bij het vinden van een nieuwe baan, schrappen we de transitievergoeding.

Confidental Infomation