Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We zien vaker dat criminelen op steeds jongere leeftijd afglijden naar zware misdaad. We willen deze jongeren op een aantal manieren weer op het juiste pad krijgen. We geven ze kansen met opleidingen, stages, werk, begeleiding en zorg. Tegelijkertijd bestraffen we hun criminele gedrag. Bovendien moeten zij zelf de schade betalen, of anders hun ouders. Wij willen al op jongere leeftijd ingrijpen, dus ook onder de 12 jaar moet het mogelijk zijn om bij ernstig gedrag op te treden. Samen met scholen en ouders kijken we hoe we deze jongeren beter kunnen helpen. We voeren verplichte cognitieve testen in, zodat jongeren die hun eerste delict plegen sneller gerichte maatregelen opgelegd kunnen krijgen. Zo kunnen we voorkomen dat het echt misgaat.

Confidental Infomation