Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Op school leggen kinderen de basis voor hun toekomst. Ze leren er taal en rekenen, maar ook normen, waarden en digitale vaardigheden. Dat kan alleen als er genoeg goede leraren en schoolleiders zijn. Het oplossen van het tekort aan goed onderwijspersoneel heeft daarom de hoogste prioriteit.

We verbeteren de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld door een meerurenbonus in te voeren. We begeleiden startende leraren beter, zodat minder leraren uitvallen. We verlagen de werkdruk door onnodige administratie en onnodige toetsen te schrappen. Daarnaast willen we meer mensen enthousiast maken om terug te keren in het onderwijs, of op latere leeftijd te beginnen in het onderwijs.

Confidental Infomation