Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen de bereikbaarheid van álle regio’s verbeteren. Het aanleggen van nieuwe spoorlijnen, zoals de Lelylijn, kan daarbij helpen. Ook blijven we investeren in nieuwe autowegen.

Maar we nemen ook andere maatregelen. Zo willen we het reguliere ov en het doelgroepenvervoer vaker samenvoegen. De belbus of regiotaxi moet beschikbaar blijven. Deze voorzieningen zijn essentieel en vervullen ook een sociale functie voor mensen die geen auto hebben of door een handicap geen gebruik kunnen maken van een auto.

We willen dat de Westerscheldetunnel, zoals gepland, tolvrij wordt voor personenvervoer. Om de bereikbaarheid in het hele land verder te vergroten, bouwen we meer overstapplaatsen. Op deze plaatsen kun je makkelijker overstappen van de auto naar het openbaar vervoer.

Confidental Infomation