Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Vaccinaties helpen ons te beschermen tegen infectieziekten. Op dit moment zien we dat de vaccinatiegraad daalt. We vinden het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in vaccinaties. Daarom gaan we met de samenleving in gesprek over het belang van vaccineren, met speciale aandacht voor nieuwe ouders, jongeren en moeilijk bereikbare groepen. We willen een plan maken om ons vaccinatieprogramma te verbeteren.

Een dalende vaccinatiegraad vergroot het risico op een opleving van een infectieziekte. Dit is onder andere een risico voor kleine kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden. We willen dat onze kinderen beschermd zijn wanneer er een ongecontroleerde verspreiding van een infectieziekte dreigt. Daarvoor nemen we maatregelen, zoals het instellen van een vaccinatieplicht bij kinderdagverblijven als de vaccinatiegraad onder een kritische ondergrens komt.

Confidental Infomation