Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

In Nederland zien we dat de Joodse gemeenschap onevenredig hard wordt geraakt door geweld en haat. Het aantal gevallen van antisemitisme neemt toe. Daarom verstevigen we onze aanpak van antisemitisme, via het strafrecht, het onderwijs en de sport. Ook willen we het ontkennen van de Holocaust verbieden. Het ontkennen van deze gruweldaad vormt een wezenlijk onderdeel van hedendaags antisemitisme en hoort niet thuis in onze samenleving.

Confidental Infomation