Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We pakken de uitstoot van stikstof aan in samenhang met andere klimaat- en milieuopgaven. Alle sectoren dragen daaraan bij. We willen een transparante, eerlijke en juridisch houdbare manier om de uitstoot te verminderen en we stimuleren innovatie. We kiezen ervoor om vast te houden aan het huidige, wettelijke stikstofdoel voor 2035. Dat doel staat. Maar hoe sneller we onze stikstofuitstoot naar beneden brengen, hoe beter. Zo ontstaat weer ruimte voor vergunningverlening, blijft Nederland een fijn land om in te wonen, te werken en voedsel te produceren en houden we een sterke natuur en biodiversiteit.

We willen dat ondernemers de ruimte krijgen om met hun innovatiekracht en ondernemerschap te zorgen voor vermindering van de stikstofuitstoot, op een manier die past bij hun bedrijf. Ze kunnen vrijwillig kiezen voor deelname aan regelingen voor innovatie, omschakeling, extensivering, verplaatsing en beëindiging. Voor de langere termijn werken we toe naar een marktgebaseerd, rechtvaardig en transparant stelsel om schadelijke stikstofuitstoot te beprijzen. Zo belonen we goed ondernemerschap, stimuleren we verduurzaming, verminderen we de stikstofuitstoot en kunnen we dwingende maatregelen voorkomen.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation