Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De maritieme en logistieke sector zijn onmisbaar voor onze economie en voor ons land. We willen de ruimte bieden, zodat onze zeehavens en regionale havens kunnen groeien, maar pakken negatieve effecten aan.

Daarom gaan we de scheepvaart helpen om schoon te varen. We willen dat schepen schonere brandstof tanken. Ook subsidies kunnen helpen om schepen te verduurzamen. Aan de andere kant willen we dat het verbod op varend ontgassen op korte termijn gehandhaafd wordt. Het is aan provincies om aan de slag te gaan met de ontgassingsinstallaties.

Daarnaast blijven we ons inzetten om meer goederen via het water en via het spoor te vervoeren. Zo gaan we files te lijf. Om schepen ook echt makkelijk over de Nederlandse wateren te laten varen, pakken we storingen van bruggen en sluizen aan. Bij onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en tunnels beperken we overlast voor de binnenvaart.

Confidental Infomation