Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

In Nederland ben je de baas over je eigen leven. Je bepaalt zelf wat voor kleding je draagt, of en met wie je een relatie hebt en wat je op zaterdagavond doet. Helaas zien we in de praktijk dat dit niet voor iedereen zo is. Binnen bepaalde gemeenschappen worden religie en cultuur soms misbruikt om de keuzevrijheid van bijvoorbeeld vrouwen of homoseksuelen af te pakken. Zo mogen sommige volwassen vrouwen niet werken of zonder begeleiding het huis verlaten. Deze vrouwen mogen geen eigen keuzes maken. Ze zitten gevangen in een huwelijk waar ze niet uit durven te stappen uit angst voor verstoting of eerwraak door hun eigen familie.

Dit soort praktijken zijn onacceptabel en horen niet thuis in Nederland. Daarom blijven wij vrouwen binnen gesloten gemeenschappen van binnenuit ondersteunen. Daders pakken we hard aan. Eergerelateerd geweld, genitale verminking en andere vormen van onderdrukking en uitbuiting gaan we actiever voorkomen. Dat kan door bijvoorbeeld te werken met uitreisverboden, een wettelijk verbod op maagdenvlieshersteloperaties en het zwaarder straffen van medeplichtigen bij eergerelateerd geweld.

Confidental Infomation