Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We kunnen de instroom niet beperken als we alleen in Nederland maatregelen nemen. We hebben ook Europese maatregelen nodig om grip te krijgen op migratie. Zo willen we een rechtvaardiger asielsysteem en hervorming van het Europese asielbeleid. Dit doen wij door toe te werken naar procedures aan de buitengrenzen van Europa en versteviging van de bewaking van die buitengrenzen.

Om tot een rechtvaardiger asielsysteem te komen willen we in de toekomst regio’s met veel vluchtelingen ontlasten. Europese landen nodigen vluchtelingen dan uit om hier (tijdelijk) heen te komen. Als dat de enige manier is om Europa binnen te komen, loont het niet om een gevaarlijke reis naar ons continent te maken.

Confidental Infomation