Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Onze democratie kan alleen functioneren als we staan voor onze waarden. We moeten kwetsbaren beschermen, buitenlandse inmenging en financiering tegengaan, haatpredikers weren en de aanpak van extreemrechts en antisemitisme intensiveren. De vrijheid en gelijkheid die onze Grondwet garandeert, willen wij sterker verankeren in de inburgering en in het (informele) onderwijs. Want we moeten voorkomen dat er een voedingsbodem ontstaat voor denkbeelden die haaks staan op onze vrije democratie en rechtsstaat. Ongewenste beïnvloeding en problematisch gedrag pakken we bij de bron aan, door bijvoorbeeld geldstromen vanuit onvrije regimes te verbieden.

Confidental Infomation