Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

China houdt de eigen markt gesloten, terwijl Chinese bedrijven met oneerlijke staatssteun de concurrentie aangaan met ondernemers in Europa. Het land intimideert buurlanden en spioneert in de rest van de wereld.
Wij willen dat Chinese bedrijven geen oneerlijke concurrentie meer vormen voor onze ondernemers. Daarom willen we ze van de Europese markt weren of heffingen opleggen, totdat eerlijke handel mogelijk is. En we willen minder afhankelijk van China zijn voor producten en grondstoffen, zodat het land ons niet onder druk kan zetten.

Daarnaast willen we de (cyber)spionage van China aanpakken. Dat doen we door de inlichtingendiensten te versterken, spionage strafbaar te stellen, en een verplichte registratie in te voeren voor mensen die voor een buitenlandse mogendheid werken.

Confidental Infomation