Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen dat mensen met een beperking actief mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom maken we het eenvoudiger om (sport)hulpmiddelen aan te vragen die hen helpen zelfredzaam te blijven. Mensen moeten die hulpmiddelen makkelijker mee kunnen nemen bij bijvoorbeeld een verhuizing, zonder administratieve rompslomp.

Vernieuwende zorg die het leven aantoonbaar beter maakt, maken we de norm. We verbeteren de digitale vaardigheden van mensen met een handicap, zodat zij makkelijk en snel contact kunnen hebben met een mantelzorger of zorgverlener. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet onnodig te reizen.

Confidental Infomation