Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Als groepen mensen gemeentelijke taken willen overnemen en daarvoor een goed plan hebben, dan wordt dat mogelijk. Daartoe wordt het zogenaamde ‘uitdaagrecht’ in de wet opgenomen. Dit geldt ook voor provincies en waterschappen. Om mensen meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid, komen er voor sommige onderwerpen inspraakmogelijkheden. Op die manier kunnen mensen de politiek adviseren.

Confidental Infomation