Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Integreren en inburgeren zijn nodig om nieuwkomers hier zoveel mogelijk kansen te geven. Zo kunnen zij echt meedoen in onze samenleving. Door goed de taal te leren, onze vrije waarden te accepteren en een baan te vinden, kunnen nieuwkomers een volwaardig bestaan opbouwen in Nederland. Meedoen en bijdragen aan onze samenleving is geen keuze, maar een plicht die we van nieuwkomers verwachten in ruil voor de geboden gastvrijheid.

Om nieuwkomers een goede start in onze samenleving te geven, is het van belang dat jonge kinderen net als hun ouders zo snel mogelijk aan de slag gaan met het leren van de taal. Iedere gemeente heeft de taak om jonge kinderen van inburgeraars naar voor- en vroegschoolse educatie te laten gaan. Zo voorkomen we onderwijs- en taalachterstanden.

Confidental Infomation