Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben. Ook voor ernstig zieke kinderen moet euthanasie wat ons betreft als laatste optie beschikbaar komen.

Er zijn mensen die hun leven als voltooid zien. Ook zij hebben de wens om menswaardig te sterven, hoewel ze volgens de huidige maatstaven niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wij willen het mogelijk maken om aan de oprechte wens van deze mensen te voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst zorgvuldigheidseisen op te stellen.

We willen dat artsen tijdig het gesprek aangaan om wensen over het levenseinde te horen. Zo kunnen goede afspraken worden gemaakt.

Confidental Infomation