Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Als je een leven lang hard hebt gewerkt, moet je van een onbezorgde oude dag kunnen genieten. Met de hoge prijzen is dat steeds lastiger. Juist ook voor ouderen met een klein aanvullend pensioen, die vaak net buiten de boot vallen. Daarom willen we de koopkracht ook voor ouderen versterken en moeten we ervoor zorgen dat de uitgaven voor het dagelijkse leven, zoals energie, benzine en het eigen risico, ook voor ouderen betaalbaar blijven.

Ouderen zijn enorm waardevol voor onze samenleving. Ze leveren met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage. Steeds meer oudere werknemers willen daarnaast ook na het behalen van de pensioenleeftijd met hun werk bezig blijven. En hun kennis, expertise en ervaring blijven delen. Ouderen bieden we daarom de vrijheid om hun pensionering naar eigen inzicht in te richten. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk te stoppen met gedwongen leeftijdsontslag.

Om in de toekomst voor een goed pensioen voor iedereen te kunnen zorgen, stappen we over naar een nieuw pensioenstelsel. Dat is een ingewikkelde operatie. Daarom is het belangrijk dat de overheid er heel scherp toezicht op houdt. En dat pensioenfondsen zich richten op hun kerntaak: zorgen voor een goed pensioen voor hun deelnemers.

Confidental Infomation