Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We blijven vooroplopen in Europa om nieuwe, duurzame vormen van voedselproductie te stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kweekvlees, precisiefermentatie en nieuwe veredelingstechnieken als CRISPR-Cas. Dankzij de modernste technieken kunnen we vervuiling minimaliseren. Daarmee verbeteren we de efficiëntie in de landbouw.

Gewasbescherming is belangrijk voor het effectief bestrijden van plagen en ziekten en daarmee het voorkomen van misoogsten. We maken werk van versnelde ontwikkeling, goedkeuring en toelating van nieuwe, groene middelen met een kleine milieu-impact. Zo kunnen we chemische middelen terugdringen. Ook willen wij dat de Europese Unie toestemming geeft voor het gebruik van kunstmestvervangers, waarmee we het gebruik van kunstmest kunnen beperken.

 

Confidental Infomation