Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De VVD is tegen het correctief bindend referendum. Een referendum past niet in ons staatsbestel, waarin de inwoners van ons land de Tweede Kamer kiezen. Het probleem is ook dat een referendum complexe problemen terugbrengt tot een simpel “ja” of “nee”. Mensen met opbouwende kritiek kunnen een wetsvoorstel alleen maar afschieten of helemaal omarmen. Natuurlijk staat de VVD bij het bepalen van haar standpunt open voor meningen en inzichten van mensen. Wij zien in dat mensen meer mogelijkheden tot inspraak willen hebben. We zijn dan ook voor het uitdaagrecht in gemeenten, provincies en waterschappen en het instellen van inspraakmogelijkheden voor specifieke onderwerpen.

Confidental Infomation